Notícies d’interès

BONES FESTES I BON ANY 2023

Aquest 22 de desembre de 2022, hem tingut ocasió de reunir-nos plegats un bon nombre de membres de Fòrum d’Advocacia de la Generalitat i de persones simpatitzants i col·laboradores, compartint taula i companyia, intercanviant experiència, anècdota i coneixement, en un ambient d’amistat i de sororitat/fraternitat, tan adient per als moments de l’any que ens pertoca viure, al bell mig de les festes de Nadal, i acomiadant-nos dels últims dies del 2022 que toca a la seva fi.

Aprofitant aquesta avinentesa, i tot havent tingut present en tot moment a aquells que no han pogut assistir-hi, desitgem unes MOLT BONES FESTES DE NADAL, i un millor ANY NOU 2023, a tots els nostres companys i comnpanyes i a totes les persones de bona voluntat, i que aquest any sigui venturós i afortunat, ple de salut i de bones experiències, i tot desitjant també que l’any 2023 sigui bo per a l’Administració de la Generalitat i per als seus juristes, en benefici de l’interès general i al servei del país.

FÒRUM D’ADVOCACIA DE LA GENERALITAT

PRESENTACIÓ FORMAL DE FÒRUM D’ADVOCACIA DE LA GENERALITAT A LA DIRECTORA DEL GABINET JURÍDIC

Seguint un costum de Fòrum d’Advocacia de la Generalitat des de la seva creació, aquest 12 de desembre de 2022 s’ha fet la presentació formal de l’entitat a la directora del Gabinet Jurídic, que estava pendent des de la seva incorporació al capdavant de l’organisme esmentat i del Cos d’Advocacia de la Generalitat.

Si bé ja fa un temps que la directora del Gabinet Jurídic va assumir la seva actual destinació, l’entitat va voler esperar a que s’hi trobés el suficientment assentada, esperant al mateix temps per trobar un moment adient al bell mig de l’abundant i complexa tasca que la directora ha d’assumir i treballar.

El cas és que la reunió que s’ha mantingut entre membres de la Junta de Fòrum, encapçalats pel seu president, i la directora del Gabinet Jurídic, ha estat molt satisfactòria i enriquidora, per l’atenció dispensada i l’interès mostrat en relació amb tot allò que la representació de Fòrum ha considerat convenient de destacar. En aquest sentit, l’entitat ha insistit especialment en la seva actitud constructiva, cooperativa i col·laboradora, en benefici de l’interès general mitjançant la defensa, la protecció i el benefici professional del Cos d’Advocacia, els quals beneficis no es poden considerar separadament, atesos els valor morals i els principis en els que es fonamenten les advocades i els advocats afiliats de Fòrum. A partir d’això, s’ha exposat a la directora la caracterització de Fòrum com a entitat sindical, els seus orígens, les seves reivindicacions i les actuacions de projecció social que ha dut a terme.

En ocasió d’aquesta reunió, des de Fòrum d’Advocacia de la Generalitat volem aprofitar per manifestar de nou, públicament, la satisfacció dels seus afiliats per comptar al capdavant del Gabinet Jurídic amb qui, en definitiva, és una companya del Cos d’Advocacia, i que, a més, és una persona més que avalada tant a nivell professional com personal, així per la seva carrera funcionarial com també per la seva humanitat.

Carles Serrano Núñez (President de Fòrum d’Advocacia de la Generalitat)

ACORD DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR, DE 22.11.2022, DE LA CONVOCATÒRIA 244, DE PROVES SELECTIVES PER A L’ACCÉS AL COS D’ADVOCACIA DE LA GENERALITAT, QUE CONTÉ EL LLISTAT DE LES PERSONES QUE HAN SUPERAT LES PROVES CORRESPONENTS

Ha estat exposat a l’e-tauler de la Generalitat de Catalunya, l’Acord del Tribunal Qualificador de 22.11.2022, de la convocatòria 244 (cos d’advocacia) pel qual es publica les qualificacions totals de l’oposició i la proposta de nomenament.

Aquesta publicació conté el llistat de les 12 persones que han superat les proves corresponents i que, per tant, a partir d’ara són companyes i companys del Cos al qual han accedit, i en el que desitgem que per molts anys – millor durant tota la seva vida professional -, prestin el servei públic al país i a la ciutadania per al qual s’han preparat de valent.

En conseqüència, des de Fòrum d’Advocacia de la Generalitat donem una càlida i afectuosa  benvinguda a les noves companyes i companys, i restem a la seva disposició per ajudar-los i guiar-los en el que han de ser les seves primeres passes a la institució. Igualment, desitgem que també, progressivament, esdevinguin els experts jurídics que han de mantenir el Gabinet Jurídic, per sempre, al servei de l’Administració de la Generalitat i, per tant, de la ciutadania i dels interessos generals.

ACCÉS A LES REVISTES DIRECTUM ON LINE MITJANÇANT LA INTRANET DEL DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA

S’ha incorporat a la intranet del Departament de Presidència una comunicació sobre que el director general de l’EADOP ha publicat un article a la revista DIRECTUM on s’expliquen les funcions de l’EADOP, exposant al mateix temps les línies d’actuació d’aquesta entitat i els seus nous projectes i explicant, a partir d’això, la raó de ser de l’Entitat (el seu marc legal, les seves funcions, etc.), els serveis que presta, a quina comunitat d’usuaris s’adreça i quins són els seus reptes de futur. Això serveix perquè al mateix temps s’aprofiti per contribuir a donar a conèixer la revista DIRECTUM que publica  Fòrum d’Advocacia de la Generalitat, a partir de la qual cosa s’hi incorpora un vincle que permet accedir als funcionaris de la Generalitat a les 9 revistes DIRECTUM que han estat publicades fins a aquest moment (juliol de 2022) i que són d’accés gratuït en la modalitat on line.

PUBLICACIÓ DEL LLIBRE “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

L’editorial Atelier ha publicat, aquest mes de juny de 2022, una obra amb el títol “Derecho Administrativo Sancionador” que ha estat elaborada per 15 advocats de la Generalitat i tècnics superiors dels serveis jurídics de la Generalitat de Catalunya. Totes aquestes persones són professionals del dret públic, que presten des de fa molts anys els seus serveis a l’Administració de la Generalitat, i són al mateix temps bones coneixedores de la matèria sancionadora, la qual cosa les ha permès de vessar la seva experiència sobre la matèria sancionadora en l’obra referida.

Aquest treball ha estat coordinat per dues de llurs autores (l’Anna Maria Burgués Pascual i la Pilar García Cruz), i compta amb un pròleg molt interessant del magistrat del Tribunal Suprem, el senyor José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, el qual porta per títol: “La reconstrucción de los principios y postulados del derecho administrativo sancionador en el marco del proceso de renovación del derecho público”.

A partir d’això, en aquesta obra es porta a terme una anàlisi sistemàtica i actualitzada de les institucions del dret administratiu sancionador a la llum del marc normatiu bàsic vigent i de la jurisprudència més recent dels tribunals. Per altra part, amb aquest treball es vol aportar una visió pràctica del procediment sancionador que permeti donar resposta a qüestions diverses que la seva tramitació pot posar de manifest, i incorporar d’altres temes d’actualitat com és el cas de la conjugació del procediment sancionador amb els principis en matèria de transparència i de protecció de dades de caràcter personal, o la integració en el procediment sancionador corresponent dels diversos aspectes que es troben vinculats a l’Administració digital.

En tot cas, és aquest una obra que val la pena examinar i consultar, i que resulta especialment interessant i útil en la feina diària, atesa l’experiència i la vivència administrativa pràctica de totes les seves autores i autors.

PUBLICACIÓ DE L’ARTICLE D’ANNA MARIA BURGUÉS PASCUAL SOBRE: “L’AVÍS DE POSADA A DISPOSICIÓ DE LA NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA: PRÀCTICA I OMISSIÓ. ESTAT DE LA QÜESTIÓ I ANÀLISI JURISPRUDENCIAL

La Revista Catalana de dret públic ha posat a disposició dels interessats, el 8 de juny de 2022, l’article de la nostra companya Anna Maria Burgués Pascual, advocada de la Generalitat de Catalunya, que porta per títol: “L’avís de posada a disposició de la notificació electrònica: pràctica i omissió. Estat de la qüestió i anàlisi jurisprudencial”.

Com sabem, en un sentit ampli, la posada a disposició és la tramesa d’un document, acte administratiu o expedient a la persona interessada, que consisteix en la seva publicació en un espai restringit (que és la seu electrònica o l’adreça electrònica habilitada única) al qual el ciutadà o ciutadana corresponent pot accedir utilitzant sistemes d’identificació electrònica previstos i permesos per la llei.

En aquest interessant article, Anna Maria Burgués Pascual examina amb detall, però ensems d’una manera sintètica i clara, la pràctica administrativa del tràmit corresponent, així com què passa en el cas de la seva omissió, a partir dels pronunciaments jurisprudencials sobre aquesta matèria que inclouen les manifestacions del Tribunal Constitucional al respecte.

En tot cas, es tracta d’un treball molt interessant i esclaridor, que il·lustra de manera adient tant el tema que constitueix el seu objecte com la problemàtica plantejada entorn seu, i la solució que la jurisprudència li ha donat.

Per a la seva millor consulta s’adjunta el vincle corresponent.

https://eapc-rcdp.blog.gencat.cat/2022/06/08/lavis-de-posada-a-disposicio-de-la-notificacio-electronica-practica-i-omissio-estat-de-la-questio-i-analisi-jurisprudencial-anna-maria-burgues-pascual/

PUBLICACIÓ DE “COM L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT POT FER MÉS COMPRENSIBLES LES NORMES JURÍDIQUES PER MILLORAR EL CONEIXEMENT ENTRE LA CIUTADANIA“, de Rubén Ramírez Fernández, advocat de la Generalitat de Catalunya

Recentment, ha estat publicat en el portal de recursos de llenguatge jurídic català (Compendium.cat) un molt interessant treball de Postgrau en Direcció i Gestió Públiques del nostre company Rubén Ramírez Fernández, advocat de la Generalitat, amb el títol “Com l’Administració de la Generalitat pot fer més comprensibles les normes jurídiques per millorar-ne el coneixement entre la ciutadania”.

La matèria que s’hi tracta és precisament de plena actualitat, en relació amb l’objectiu d’aconseguir un llenguatge des de l’Administració pública que sigui més adient per a la comprensió general de la ciutadania, de manera que mantenint el nivell professional i de llenguatge d’especialitat que el llenguatge jurídic-administratiu reclama, al mateix temps es pugui aconseguir que la seva especificitat no impedeixi la finalitat última de proporcionar un veritable coneixement de les normes i de facilitar la tramitació administrativa.

El cas és que l’Administració de la Generalitat està plenament compromesa en aconseguir per a la seva activitat de comunicació externa el llenguatge planer més adient i, en aquest sentit, l’obra del nostre company és un treball realment oportú, que conté aportacions que poden ser de molta utilitat al respecte.  

Per a la seva millor consulta i lectura s’adjunta a continuació el vincle corresponent. https://compendium.cat/wp-content/uploads/2022/05/782_Generalitat_normes-juridiques_Ruben-Ramirez.pdf

HOMENATGE AL COMPANY J.C.O EN OCASIÓ DE LA SEVA JUBILACIÓ

El proppassat divendres 26 de novembre de 2021, Fòrum d’Advocacia de la Generalitat va retre homenatge al nostre estimat company J.C.O en ocasió de la seva jubilació, desprès d’haver prestat servei al Gabinet Jurídic durant pràcticament tres dècades, les quals seguien una activitat professional com advocat començada des de ben jove, temps tot aquest durant el qual s’ha distingit sempre pel seu alt nivell professional, la seva dedicació ferma a l’interès general i la seva personalitat constructiva, amistosa i conciliadora. En ell, els seus companys de feina sempre han trobat un bon amic i un suport moral i professional.

Per l’exposat, J.C.O s’ha fet més que mereixedor del reconeixement per part dels seus companys del Cos d’Advocacia que pertanyem a Fòrum d’Advocacia de la Generalitat, la qual cosa es va manifestar materialment mitjançant la celebració d’un dinar de trobada general i el lliurament d’una placa commemorativa que li va ser entregada amb molt d’afecte i estima, no solament perquè s’ho mereix sinó també perquè no s’oblidi dels que quedem enrere, i que el tindrem sempre per un referent, tant en relació amb la feina com també pel tarannà positiu del que sempre ha estat manifestació i exemple.

Li desitgem així el millor en la seva nova etapa vital que ara comença, tot esperant que no ens oblidi perquè, el que és segur, és que nosaltres sempre el tindrem present.

DIA MUNDIAL DEL VEGANISME

 Aquest dilluns 1 de novembre del 2021 ha estat també el DIA MUNDIAL DEL VEGANISME.

El veganisme és una filosofia de vida i una ideologia política, social i econòmica, que es fonamenta en considerar els animals dins un cercle moral que depassa el que està limitat a l’humà i en reconèixer, en conseqüència, que han de ser respectats quant a la dignitat de què són mereixedors i el dret a la vida i a la integritat física i la llibertat que els pertoca. D’això deriva no acceptar la seva explotació ni participar-ne i lluitar activament per acabar amb les pràctiques que els fan patir i morir pels interessos de les persones, interessos que, a més, són perfectament prescindibles.

El consum de carn, foie-gras, lactis, ous, pells, … implica el confinament de milions d’animals en circumstàncies espantoses i un patiment infinit, sense solució, la qual cosa és una realitat per molt que volem mirar cap a una altra banda, i que es troba sobre els nostres caps.

Si aquest comportament fos veritablement natural i adient amb la nostra naturalesa, perquè no organitzen els pares sortides amb els seus nens per mostrar-los què es fa amb els ànecs dels que es treu el foie-gras i com viuen aquests? O als escorxadors perquè vegin com s’assassinen cada dia els animals que desprès van a parar al seu plat? Etc., etc. Si no volem mostrar-los això, i si no el volem veure nosaltres mateixos, … no serà que la nostra consciència ens està dient que això no està bé?

Per tant, un dia, el dia mundial del veganisme, per reflexionar, per recordar també tots els animals que hem estimat, especialment els nostres gossos, gats, ocellets, etc., que ens han mostrat un nivell de qualitat emocional i moral que veritablement no es limita a ells mateixos, sinó que s’estén a tots els animals.

Renunciant a consumir carn, foie-gras, ous, … lliurarem als animals d’un patiment que solament ens és atribuïble a nosaltres mateixos i que paguem i continuarem pagant, i també beneficiarem al planeta i tindrem millor salut.

Almuerzo vegano saludable. Ensalada de aguacate, tofu, verduras - Foto de stock de Vegana libre de derechos

PUBLICACIÓ DE L’INFORME DEL PANEL INTERGOVERNAMENTAL D’EXPERTS SOBRE CANVI CLIMÀTIC (IPCC): MÉS RAONS PER PROTEGIR INTEGRALMENT “LA RICARDA”, I PER IMPEDIR LA TERCERA PISTA DEL PRAT O L’AMPLIACIÓ DE L’AEROPORT, I LA PRETENSIÓ D’UNS JOCS OLÍMPICS D’HIVERN AL PIRINEU

El Panel Intergovernamental d’Experts sobre Canvi Climàtic (IPCC), és un organisme de l’ONU responsable d’avaluar l’estat del coneixement humà sobre el canvi climàtic, i sobre les seves causes i els seus impactes. Aquest organisme ha publicat la primera part de les tres que composen el seu nou informe d’avaluació. Al respecte, la premsa se n’està fent ressò aquests últims dies. Aquest informe es dedica a l’evidència científica que hi ha entre les emissions humanes i la situació de clima extrem.

Les conclusions d’aquest informe són més que clares, i també més que sabudes des de fa temps, no obstant els que no se’n volen assabentar i els que volen seguir vivint bé a costa de tots, persones, animals i naturalesa globalment entesa, i és que l’origen humà del canvi climàtic és inequívoc i indiscutible i el mateix s’està agreujant a un ritme molt alarmant, fins i tot més ràpidament del que ja es temia. Això últim no és cap sorpresa, perquè ja fa anys que s’està dient tal cosa, relativa al canvi més accelerat del que s’esperava inicialment. Creure que encara es rigaria a veure els efectes del canvi climàtic era quelcom que servia per a molts per pensar que no hi viurien questa situació i que ja s’apanyarien els que vinguin darrera.

Ens podríem estendre sobre el contingut de l’informe, però aquest no és l’objectiu en aquest moment, que es limita a donar noticia sobre el tema i a adjuntar la informació necessària per accedir-ne, per si és de l’interès per a algú.

No obstant això, com hi ha l’esperança de què encara hi hagi persones que pensin amb el cap i amb el cor i no solament amb la butxaca, sí que té importància aprofitar l’ocasió de l’informe objecte de comentari per recordar que el mateix omple de més raons encara per protegir el que ens queda i, així, per protegir íntegrament La Ricarda i deixar-se de hubs internacionals i de tercera pista del Prat i, en definitiva, de contes per engalipar la gent quant a les necessitats de Catalunya i de la seva població. Som en un moment en el que hem de limitar els vols aeris, potenciar els sistemes de transport i de desplaçament sostenible, potenciar l’explotació dels nous sectors econòmics vinculats amb la sostenibilitat i les noves tecnologies encaminades envers la creació d’una convivència amb la Natura que propiciï la seva expansió i prosperitat, i d’evitar propiciar un turisme de masses que genera un deute ecològic cada cop més insostenible.

Hi ha una concepció economicista que no beneficia realment al conjunt del país, i que contribueix a fer més precària l’ocupació, i a destruir la biodiversitat i la Naturalesa. Com es diu a “El talón de Hierro” de Jack London, els senyors que encapçalen aquesta concepció saben molt de negocis i de guanyar diners, però no d’altres branques de coneixement, fins i tot les més elementals, lligades a la vida i a seu veritable gaudi. La cobdícia és una bena als ulls que no permet veure més enllà d’uns resultats immediats. En relació amb això, ja sorprèn que amb la dinàmica climàtica que està marcant actualment l’evolució de la situació natural al Pirineu encara es pretengui uns jocs olímpics d’hivern al mateix quan segurament ni hi haurà la neu mínimament necessària al respecte.

La situació que vivim en aquest moment de perill d’incendis a Catalunya, cada cop més similar a la que estan patint d’altres països, ens hauria de fer pensar sobre el que estem fent i el que estem propiciant.

La resposta a la situació creada no pot menystenir els drets humans, la preservació de la biodiversitat i de la Naturalesa, i la necessitat de canviar radicalment la nostre relació amb els animals, que passa, entre d’altres coses, per posar fi al sistema d’explotació ramadera industrial actual, que també és una de les causes primordials del desastre climàtic que ens ve a sobre.

Qui tingui fills, que en pensi, si realment els estima, ja què el que hi ha és el que heretaran. Potser no tindran futur gràcies als seus mateixos pares.

S’adjunta a continuació el vincle per poder accedir a un comunicat de premsa que conté una explicació resumida de les actuacions que porten finalment a l’informe, i que conté d’altres vincles diversos per accedir a tota la informació que té a veure amb el que ha estat objecte de comentari fins aquest moment.  

Carles Serrano

EN RECORD DE JOAQUIM FERRET I JACAS EN OCASIÓ DEL SEU TRASPÀS

Aquest dijous 5 d’agost de 2021 ens ha deixat En Joaquim Ferret i Jacas, qui va ser una gran persona i també un gran professional, i que en els diversos llocs i institucions en els quals va prestar servei va ser mestre de molts, juristes i no juristes, tant en el coneixement erudit i pràctic del Dret, com també en el plànol més personal, pel seu tarannà positiu i constructiu, sempre amb bon humor i amb un alt nivell de consideració i respecte envers els altres.

En Joaquim Ferret va ser lletrat del Parlament de Catalunya, director de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, membre de la Comissió Jurídica Assessora, catedràtic emèrit de dret administratiu, …, un home sempre compromès amb la justícia i amb el seu país, tolerant i veritable demòcrata, convençut de què mitjançant el Dret és possible construir una convivència en la que tothom hi pugui cabre, tot el qual, entre d’altres manifestacions, es reflexa en haver estat un dels fundadors del Col·lectiu Praga.

En Joaquim Ferret va tenir un vincle especial amb el Cos d’Advocacia de la Generalitat, atès que va ser membre de diversos tribunals de selecció per a l’accés al Cos esmentat, així en representació de la Comissió Jurídica Assessora.

Des de Fòrum d’Advocacia de la Generalitat volem retre un sentit homenatge a qui a més de ser un gran professional i un jurista veritablement expert, també va ser una gran persona, quelcom que al final de la vida, i en el record dels demès, té un pes especial, perquè al capdavall conforma l’únic que ens portem amb nosaltres i, segurament, també el més important que deixem. Que descansi en pau.

NOVETAT!!! nou llibre de DRET ADMINISTRATIU

Dret administratiu: Part general d’acord amb el temari de l’oposició del Cos d’Advocacia de la Generalitat

Aquest llibre està actualitzat a 30 de desembre del 2020, incloent totes les novetats normatives més recents! Podeu adquirir-lo a amazon.es, seguint el següent enllaç:


Els conceptes i les institucions que s’hi analitzen són d’utilitat per a qualsevol persona que s’endinsi en l’estudi del dret administratiu, tant opositors com estudiants universitaris com qualsevol altre professional que s’hagi de relacionar amb el dret pel qual es regeix l’administració pública.


Com a continguts destacables, a més dels essencials (competències, concessions, expropiació forçosa, domini públic, recursos administratius) cal referir també els temes de transparència i bon govern, administració digital, procediment administratiu digital, expedient electrònic, ciberseguretat i, a més, contractes del sector públic.

En tot cas, és aquesta una obra cridada a ser decisiva en el panorama de la preparació d’oposicions per la seva més que evident utilitat.

Elaborat per:

Berta Bernad Sorjús, Anna Maria Burgués Pascual, Aranzazu Colom Nart, Francesc Mancilla Muntada, Eva Martínez Serrano, Ruth Molina Chércoles, Josep Molleví Bortoló, Maria Neus Panyella Carbó, Margarida Pascual Miranda, Sònia Petreñas Lucas, Montse Polidura Navío, Rubèn Ramírez Fernàndez, Carles Serrano Núñez, Anna Valls Domingo.

Coordinat per:                    

Anna Maria Burgués Pascual i Aranzazu Colom Nart

Revisat per:                        

Mercè Covas Bernal

EN OCASIÓ DE LA MORT DEL NOSTRE COMPANY J.C.C, QUE EN PAU DESCANSI

Aquest divendres 2 d’octubre de 2020 ens ha deixat el nostre company J.C.C, qui era advocat de la Generalitat, després d’una llarga carrera com a jurista al servei de l’Administració Pública de la Generalitat de Catalunya. Durant la mateixa, J.C.C va ocupar diverses destinacions, inclosa la d’advocat en cap d’una assessoria jurídica departamental, fins la seva última destinació a la Direcció General de Serveis Consultius i Coordinació Jurídica del Gabinet Jurídic, havent realitzat sempre la seva tasca jurídica amb un alt nivell de professionalitat i coneixement, i per al millor servei de l’interès general.

Al respecte, passem moltes hores a la feina, de vegades més que les que passem en familia, de manera que el context laboral i el dels companys ens permet coneixe’ns fins i tot millor, potser, que en el mateix context familiar. I això crea una vincle fort. Per això, en ocasió del traspassament del nostre company del qual vàrem aprendre tant, i deixant-nos un molt bon record així com a la resta de persones que el van tractar a l’Administració, Fòrum d’Advocacia de la Generalitat vol retre-li un molt sentit homenatge. Que en pau descansi.

NOVETAT! publicació d’un nou llibre:

Casos pràctics per a l’oposició al cos d’advocacia de la Generalitat de Catalunya: Escrits processals i dictàmens

Aquest llibre inclou casos pràctics relatius a les matèries del temari de l’oposició d’accés al cos d’advocacia de la Generalitat de Catalunya que s’ajustem a l’estructura dels exercicis pràctics de l’oposició.

En concret, l’aspirant haurà de redactar, segons el cas, un escrit processal de demanda o de contestació de la demanda, així com l’informe d’estratègia processal corresponent, o bé un dictamen en el qual haurà d’efectuar una anàlisi jurídica de les qüestions que es plantegin en l’enunciat  del supòsit respectiu. A més en cada cas es proporciona una possible solució que respon al criteri fonamentat del seu autor.

Aquesta obra inèdita pretén ser una eina útil per a la preparació de la part pràctica de l’oposició.

El llibre es pot adquirir a amazon, en aquest enllaç.

 

CONVOCATÒRIA DE 10 PLACES DEL COS D’ADVOCACIA

Al DOGC núm. 8156, de 17 de juny de 2020, ha estat publicada la Resolució PDA/1320/2020, de 8 de juny, per la qual es convoca el procés selectiu per proveir 10 places del cos d’advocacia (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. De registre de la convocatòria 244).

Per a millor informació s’adjunta el text de la resolució esmentada.

PUBLICACIÓ DEL NÚM. 5 DE LA REVISTA DIRECTUM

Publicació a issuu.com del nº 5 de DIRECTUM, la revista d’anàlisi i actualitat jurídica creada pels membres de Fòrum d’Advocacia de la Generalitat. Podeu accedir al contingut en aquest enllaç: https://forumadvocacia.cat/revista/directum/


EN OCASIÓ DE LA MORT DEL NOSTRE COMPANY LL.A.M, QUE EN PAU DESCANSI

Aquest dimecres 8 d’abril de 2020, ha deixat aquest món el nostre company LL.A.M, qui pertanyia al Cos d’Advocacia de la Generalitat, si bé des de feia uns anys es trobava en excedència en el mateix, havent estat ocupant d’altres destinacions de la més alta responsabilitat a l’Administració de la Generalitat, al servei de Catalunya i de l’interès general.

LL.A.M era encara un home relativament jove, sobretot des del punt de vista de la concepció actual i del fet de trobar-se en aquella edat, la cinquantena, en la qual s’ajunten alhora l’experiència vital i la professional, el tenir ja una perspectiva elaborada del que és la vida, i potser unes possibilitats físiques i de salut que encara et poden permetre prestar el millor servei, així, en majúscules.

En el cas de LL.A.M això últim, desafortunadament, no ha estat possible. Per tant, en ocasió del seu traspassament, i desprès d’un llarg servei a l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb el bon tarannà i el positiu comportament humà que el caracteritzava, un home que tenia com a norma habitual de conducta ser amable, atent i considerat, un senyor en definitiva, Fòrum d’Advocacia de la Generalitat vol retre-li un molt sentit homenatge. Que en pau descansi.

lazo-negro

Publicació del PRACTICUM

(casos pràctics per l’oposició a cos superior de la Generalitat de Catalunya)

Aquest inèdit llibre  inclou casos pràctics relatius a les matèries del temari de l’oposició d’accés al cos superior de la Generalitat de Catalunya (part comuna i opció jurídica). Els casos pràctics presenten un enunciat i les possibles solucions, que responen al criteri fonamentat del seu autor.

portada Practicum

PRACTICUM ha estat publicat a amazon.es tant en versió impresa com en versió kindle.

Podeu comprar-lo seguint aquest enllaç

trobareu més informació a la secció de publicacions.


S’ATORGA A  LA SENYORA MERCÈ CURULL MARTÍNEZ, A TÍTOL PÓSTUM, LA MENCIÓ HONORÍFICA EN MATÈRIA DE JUSTÍCIA A CATALUNYA

Al DOGC núm. 8042, de 15 de gener de 2020, ha estat publicada la Resolució JUS/18/2020, de 13 de gener, per la qual s’atorguen les medalles d’honor per serveis excepcionals a la justícia i les mencions honorífiques en matèria de justícia a Catalunya, per a l’any 2019.

Entre les persones guardonades figura la nostra companya del Cos d’Advocacia de la Generalitat de Catalunya, Mercè Curull Martínez, a qui ha estat atorgada a títol pòstum la menció honorífica en matèria de justícia a Catalunya.

La resolució esmentada, en referir-se a la nostra companya difunta, diu de la mateixa:

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, diplomada en Comunitats Europees pel Patronat Català Pro Europa i magister en Dret de Catalunya per la Universitat Autònoma de Barcelona, va ser responsable dels serveis jurídics de la presidència de la Generalitat de Catalunya, cap del Servei Jurídic Central del Departament de la Presidència, cap del Servei Central d’Assessoria del Gabinet Jurídic Central i sub-directora general de Serveis Generals i Coordinació Jurídica del mateix Gabinet. Fou directora general de l’Esport de 1998 a 2000 i la primera dona que va tenir un càrrec màxim a Catalunya en l’àmbit esportiu oficial. L’any 2004 va tornar a l’equip de la Secretaria General i el març de 2006 va ser nomenada directora del Consell Català de l’Esport. Durant aquesta etapa, va impulsar l’esport femení a través de programes per als clubs que incorporessin dones a l’equip directiu i va fomentar les beques per a les esportistes. Se li atorga la menció a títol pòstum.”

Des de FÒRUM D’ADVOCACIA DE LA GENERALITAT manifestem la nostra satisfacció per l’atorgament de la menció honorífica esmentada a la nostra companya, i desitgem que el seu record i exemple perduri per sempre entre nosaltres.

A continuació, s’adjunta el text de la resolució d’atorgament de medalles i mencions honorífiques.

Resolució d’atorgament de medalles i mencions


LA COMISSIÓ DE PROTECCIÓ DELS DRETS DELS ANIMALS DE L’ICAB PREMIA AL LAMA THUBTEN WANCHENG I AL SENYOR JORDI MARTÍ PER LA SEVA TASCA EN FAVOR DELS ANIMALS

Aquest dilluns 16 de febrer de 2019, la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals (CPDA) de l’l.lustre Col.legi d’Advocats de Barcelonaha lliurat els seus premis al lama Thubten Wancheng, fundador de la Casa del Tibet a Barcelona, i representant màxim a Espanya de Sa Santedat el Dalai Lama, i al regidor per l’Ajuntament de Barcelona el senyor Jordi Martí, per la tasca que han dut a terme les persones esmentades en defensa dels animals.

Durant la jornada, Carlos Soliva, vicepresident de la CPDA va glossar la figura del Lama Wancheng, va fer referència al que havia estat la seva vida, i la seva dedicació als èssers més desafavorits, la qual cosa inclou tant persones com animals. Per la seva part, la presidenta de la CPDA, Magda Oranich, va fer el mateix en relació amb el senyor Jordi Martí, el qual ha estat un veritable referent en la tasca de l’Ajuntament de Barcelona, des de fa molts anys, en benefici dels animals i de la millor convivència amb ells.

Quelcom que van destacar els dos premiats en les seves intervencions individuals, va ser precisament la vinculació que existeix entre animals i persones, de manera que es pot dedduir com la situació d’uns afecta els altres, de manera que, com va remarca la Magda Oranich, protegir la vida, protegir els animals, també és protegir les persones.

Per tal de completar la informació s’adjunta una referència a la premsa sobre l’event.

LA VANGUARDIA. La CPDA atorga els seus premis


JORNADA DEL 13 DE DESEMBRE DE 2019, SOBRE MEDIACIÓ ADMINISTRATIVA: ÀMBITS, LÍMITS I POSSIBILITATS  

Presentació

El pròxim divendres, dia 13 de desembre de 2019, es durà a terme una molt interessant jornada sobre mediació administrativa.

Al respecte es planteja, hi ha marge per millorar la gestió dels conflictes entre les administracions públiques i la ciutadania? A banda de les vies tradicionals, es poden abordar els conflictes mitjançant la mediació o altres mètodes de resolució de conflictes més justos i eficients que els existents fins ara?

Amb aquests interrogants com a punt de partida, la Jornada pretén analitzar els fonaments i les possibilitats legals per emparar un abordatge nou dels conflictes que sorgeixen entre l’Administració pública i la ciutadania, ja sigui amb diàleg, negociació i acord o per mitjà d’altres solucions específiques, més avantatjoses que les actuals.

Una jornada de desembre 2016, centrada en la mediació intrajudicial, va donar lloc al Pla pilot de mediació en la jurisdicció contenciosa administrativa, avui encara actiu i amb resultats positius. La Jornada present es projecta principalment sobre la fase prèvia, és a dir, en aquella etapa en què el conflicte no està tan escalat i encara es pot evitar el recurs als tribunals. També servirà per compartir l’experiència i els resultats del Pla pilot de mediació impulsat en l’àmbit de la jurisdicció contenciosa aquests dos darrers anys.

Persones destinatàries

Responsables, advocats/des, lletrats/des, personal dels serveis jurídics de les administracions públiques, altres professionals del Dret, síndics/ques, altres representants d’òrgans relacionats amb resolució de conflictes.

Personal acadèmic, alumnat universitari, personal al servei del sector públic.

Persones interessades en resolució de conflictes i millora de les relacions entre administració i ciutadania.

S’adjunta informació complementària, així sobre les diferents ponències.

Programa sobre la jornada


CONVOCATÒRIA PER PROVEIR 760 PLACES DEL COS SUPERIOR

Al DOGC núm. 8000, de 12 de novembre de 2019, ha estat publicada la RESOLUCIÓ PDA/2907/2019, de 7 de novembre, per la qual es convoca el procés de selecció per proveir 760 places de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració (grup A, subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 242), la qual s’adjunta a continuació.

Resolució de convocatòria


EN OCASIÓ DE LA MORT DE LA NOSTRA COMPANYA M.C.M, QUE EN PAU DESCANSI

Ahir dijous, 26 de setembre de 2019, ha deixat aquest món la nostra companya del Cos d’Advocacia M.C.M, qui va ser durant molts anys advocada en cap a diversos departaments, fins a la seva jubilació. La M.C.M era, pel seu coneixement i per la seva experiència professional, un autèntic referent per al col·lectiu del Cos d’Advocacia, i una persona sempre disposada a ajudar als seus companys de professió, els quals no la podrem oblidar, sobretot aquells que l’hem coneguda i tractada personalment. Al respecte, la nostra companya difunta va completar una carrera professional bastant llarga i meritòria, arribant al premi de la jubilació el qual, desgraciadament, no ha pogut gaudir tot el temps que mereixia desprès del gran servei que va prestar a l’Administració de la Generalitat i al país.

Per tant, en ocasió del seu traspassament i desprès del que va ser el seu camí a l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb el comportament humà i professional d’alt nivell, compromès i responsable que la caracteritzava, Fòrum d’Advocacia de la Generalitat vol retre-li un molt sentit homenatge en haver estat la M.C.M un gran exemple, no solament des del punt de vista professional esmentat sinó, sobretot, des del punt de vista humà.

lazo-negro

NOU TEMARI DEL COS D’ADVOCACIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Al DOGC núm.7929, de 31 de juliol de 2019, ha estat publicada la RESOLUCIÓ PDA/2133/2019, de 29 de juliol, per la qual s’aprova el temari de les proves selectives per a l’accés al cos d’advocacia de la Generalitat de Catalunya.

A continuació s’adjunta el vincle corresponent per a la seva consulta.

Resolució nou temari Cos d’Advocacia


EN OCASIÓ DE LA MORT DE LA NOSTRA COMPANYA E.B.G, QUE EN PAU DESCANSI

Ahir dimecres, 24 de juliol de 2019, ha deixat aquest món la nostra companya del Cos d’Advocacia E.B.G, qui era un veritable referent com amiga, mare, germana i esposa; una gran persona en tots els sentits, amb una gran categoria moral, a la qual no podrem oblidar mai. En un planeta tan castigat que mai serà el paradís, i que moltes vegades sembla més bé una presó per purgar les pròpies faltes i per fer un camí que ens permeti arribar a alguna mena de llum, la nostra companya E.B.G s’ha guanyat aquesta de sobres, i ella mateixa ha estat una torxa per a tots aquells que l’han coneguda i l’han tractada.

Per tant, en ocasió del seu traspassament, i desprès de més de 32 anys de servei a l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb un comportament personal més que cabal i la noblesa natural que la caracteritzava, així com amb un nivell professional en la prestació del servei públic de la màxima qualitat, Fòrum d’Advocacia de la Generalitat vol retre un molt sentit homenatge a la nostra companya E.B.G que ha estat, i estarà per sempre, un gran exemple, no solament d’un bon quefer professional sinó, sobretot, del què és haver estat, veritablement, una bona persona.

lazo-negro

Temari de COS SUPERIOR opció jurídica publicat a AMAZON

En tres volums diferents Fòrum ha publicat els temaris corresponents a l’oposició per a l’accés al Cos Superior de la Generalitat de Catalunya en l’opció jurídica. Consten els temes desenvolupats que seran objecte d’examen, d’acord amb la normativa vigent i la jurisprudència actual.

Aquests volums han estat leaborats per membres del cos d’advocacia i membres del Cos superior, tots ells juristes especialitzats en les matèries objecte d’aquest estudi.

Berta Bernad Sorjús (Autor), Queralt Camps Pujol (Autor), Gemma Capdevila Ponce (Autor), Anna Valls Domingo (Autor), Gemma Navarro Sauleda (Autor), Margarida Pascual Miranda (Autor), Neus París Domènech (Autor), Sònia Petreñas Lucas (Autor), Rubèn Ramírez Fernández ,Maria Brugués Mitjans Prunera (Autor), Yolanda Hernández Darnés(Autor), Joan Miquel Roig Mestre (Autor), Núria Romera Santiago (Autor), Anna Maria Burgués Pascual (Redactor), Aranzazu Colom Nart (Redactor), Mercè Covas Bernal 

Els tres volums es poden adquirir bé en versió kindle, bé en versió paper. Ambdues a la web d’amazon.es, en el següent enllaç.

Els temes s’han elaborat d’acord amb la normativa vigent; així i tot, Fòrum ofereix en aquesta web les actualitzacions dels temes publciats en el cas què es produeixin novetats nnormatives que afectin al contingut del temari.


DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT: NECESSITAT DE QUÈ L’AGENDA POLÍTICA EL POSI PER DAVANT, AIXÍ COM LA PROTECCIÓ DE LA NATURALESA I DELS ANIMALS

Avui 5 de juny és el DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT, de manera que no està de més recordar-ho, atesa la seriositat dels factors que l’amenacen, així com de tots els perills que estan posant en una situació crítica la Naturalesa, la vida animal i vegetal, i tot un conjunt d’éssers vius, conscients i amb sensibilitat, com són els animals de les explotacions ramaderes. En aquest últim cas, és fonamentalment la cobdícia humana, que no la necessitat de nodrir-se, la que porta a una existència infernal milions i milions d’éssers mereixedors d’una vida més digna.

El que es sembra és el que es recull, i la Història dona fe d’això. Com tractem la Naturalesa i els animals, així ens tractarà la vida, que ens reserva la retribució corresponent. La nostra conducta és criminal envers l’existència, de manera que no podem rebre més que crim i desgràcia.

Aprofitant aquest dia d’importància cabdal, i la necessitat de què l’agenda política (i els ciutadans) posin per davant la necessitat de cuidar el medi, la Natura i els animals com cal, no està de més recordar que el sector de la ramaderia industrial és el responsable de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle en pràcticament la mateixa quantitat que tot el sector del transport conjuntament considerat, i que també és el responsable de la contaminació dels sistemes hídrics i del consum d’un terç de tota l’aigua potable del món; a més de ser el causant del més gran maltractament animal a la història de la humanitat. Al respecte, més de 70.000 milions d’animals moren cada any per a un consum innecessari, que es podria substituir per alimentació no animal, estalviant un patiment terrible que causem nosaltres directament sense justificació.

Per altra part, hi ha una connexió evident entre el respecte dels drets humans i el desastre mediambiental que una política econòmica capitalista neoliberal i agressiva, que no té més objectiu que el guany, contribueix a causar en gran mesura, i que es troba al darrera de la situació de necessitat que porta a moltes persones a fugir dels seus països d’origen, com és el cas de l’Àfrica.

Aprofitem aquest dia per reivindicar la recuperació d’un departament de medi ambient que es prengui amb veritable seriositat tota la problemàtica mediambiental i animal, i que aturi l’escala imparable de l’augment permanent d’explotacions ramaderes industrials, principalment porcines, que acabaran per fer inhabitable el nostre país. L’objecte d’un departament d’aquest tipus hauria de ser una prioritat per a qualsevol govern de la Generalitat i per a qualsevol govern municipal, perquè si el medi ens falla, fallarà tot, i no hi haurà cap programa sobre cap cosa que pugui tenir un bon final.

S’hi adjunta un link per accedir al recent informe de l’ONU sobre “Perspectives del Medi Ambient mundial”.

Carles Serrano Núñez

President de Fòrum d’Advocacia de la Generalitat

Accés a l’informe de l’ONU sobre medi ambient


PROCÉS PARTICIPATIU, FINS EL 16 DE JUNY DE 2019, PER A LA SIMPLIFICACIÓ DE DECRETS I ORDRES OBSOLETS

Actualment, a la normativa de la Generalitat de Catalunya hi ha més de 22.500 decrets i ordres, dels quals un nombre elevat ja no són d’aplicació. Aquesta manca de vigència és deguda a diversos motius, els quals comporten la falta de vigència corresponent, no obstant mantenir-se les normes afectades, formalment, com si encara la mantinguessin.

Atès això, i la necessitat de dotar l’ordenament jurídic català d’una més gran seguretat jurídica  contribuint , a més, a una simplificació que faciliti als operadors que en tenen interès, i a la ciutadania en general, la consulta de la normativa veritablement vigent, l’Administració de la Generalitat ha endegat un procés de participació ciutadana per tal de:

  • Conèixer l’opinió de la ciutadania i dels operadors jurídics, econòmics i socials, per tal de dimensionar millor la problemàtica que genera l’acumulació en el temps d’un gran nombre de disposicions –decrets i ordres- que ja no són d’aplicació.
  • Obtenir suggeriments i idees sobre les solucions alternatives possibles per resoldre el problema i la possibilitat de plantejar una depuració massiva dels decrets i ordres obsolets.

En relació amb l’exposat, a continuació s’adjunta un link per accedir a la informació i la documentació que n’és vinculada, i que l’Administració de la Generalitat posa a disposició del públic que n’estigui interessat i que vulgui participar en el procés indicat.

Procés particpatiu. Adm. de la Generalitat


CODI DE FUNCIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA DISPONIBLE AL PORTAL JURÍDIC DE CATALUNYA

Al Portal Jurídic de Catalunya resta a partir d’ara, lliurement a disposició del públic, el nou CODI DE FUNCIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA, el qual ha estat elaborat amb la col·laboració del Gabinet Jurídic, amb l’objectiu de millorar la difusió del dret vigent mitjançant la posada a disposició de la ciutadania de compilacions dels conjunts normatius principals de l’ordenament jurídic vigent.

Mitjançant aquesta nova publicació es pot consultar:

  • La versió actual de les normes corresponents.
  • Les versions anteriors de les normes indicades en una data concreta, i de totes les afectacions que han experimentat les mateixes.

En relació amb la tasca de col·laboració esmentada, que sobre aquest treball ha dut a terme el Gabinet Jurídic, s’ha de destacar que l’actuació corresponent ha estat impulsada i coordinada pel Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya i l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (EADOP),​ encarregant-se la Direcció General de Funció Pública de la selecció de les normes a incloure. Aquesta col·laboració amb el Gabinet Jurídic es mantindrà en el cas de futurs codis.

Des de Fòrum d’Advocacia de la Generalitat estem també convençuts que aquesta eina serà de molta utilitat per a qualsevol funcionari, estudiant, opositor, i per a la ciutadania en general, que tinguin algun interès en la matèria que s’hi inclou, i que es tracta igualment d’un instrument de treball que facilitarà la feina de tots ells.

A continuació s’adjunta el link d’aquesta interessant obra.

CODI DE FUNCIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA


“LA VELOCIDAD DE LA OSCURIDAD”, de Montse Polidura Navío.

Montse Polidura Navío és una advocada de la Generalitat que ha acreditat a bastament la seva qualificació professional al llarg d’una dilatada experiència a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, assumint com una de les seves passions la vocació de servei en benefici de l’interès general, el qual constitueix l’objectiu que persegueix i ha de perseguir l’Administració Pública, com a braç executiu del Govern.

Però el cas és que juntament amb aquesta gran passió, vinculada amb la seva projecció professional, i que ha desplegat en l’àmbit del dret i de la gestió entre jutjats, tribunals i oficines públiques, “pateix” una altra que està vinculada amb l’escriptura, i que ja es va manifestar amb el seu primer conte escrit als sis anys, el qual va ser un homenatge al nostre estimat “Floquet de Neu”. Des de llavors mai ha deixat d’escriure, havent publicat el conte Ulisses en el llibre Cuentos diversos, Antología 2011, i el conte infantil Ganas de llover en el llibre Cuentos por Haití. Igualment és autora d’un micro relat, Pluja i sandàlies que va ser premiat en el concurs de relat curt del programa de ràdio El café de la República, que dirigia l’escriptor i periodista Joan Barril.

Per tant, la Montse, la nostra companya advocada de la Generalitat de Catalunya, és també una autora que escriu tant en català com en castellà, i que recentment ha publicat una obra que porta per títol La velocidad de la oscuridad, que inclou 11 contes escrits en un estil molt íntim i sentit, i amb els que l’autora projecta la seva visió sobre els obstacles de la infantesa, tots els quals provenen d’algun record que l’enfosqueix, sobretot a partir de la percepció personal, que no de l’explicació racional.

Personalment, he gaudit molt de la lectura de tots aquests contes, que m’han traslladat a moments molt especials i peculiars, màgics podria dir, de la meva pròpia infantesa i orígens, quelcom això cada cop queda més allunyat temporalment de la meva vida, però que al mateix temps es fa també cada dia més present, gravat a foc a la memòria.

Per tant, recomano especialment aquesta obra, en la qual la Montse Polidura ens regala una gran mostra de sensibilitat i d’estima per la vida, d’observació i atenció detallada sobre les coses més senzilles que ens envolten, i que no per més immediates deixen de ser importants perquè, al capdavall, ens proporcionen bona part de l’energia i la força que necessitem per enfrontar els problemes del dia a dia.

S’adjunta a continuació un link amb més informació al respecte.

Carles Serrano Núñez

President de Fòrum d’Advocacia de la Generalitat

La velocidad de la oscuridad

La velocidad de la oscuridad

Publicació del Temari de l’oposició per a l’accés al COS SUPERIOR de la Generalitat de Catalunya: opció JURÍDICA

Aquest volum s’ajusta al temari de l’oposició per a l’accés al Cos Superior de la Generalitat de Catalunya en l’opció jurídica. consten en la primera part els temes desenvolupats que seran objecte d’examen, d’acord amb la normativa vigent i la jurisprudència actual.

51Ua6EmgVOL._SX385_BO1,204,203,200_

En aquest volum han participat juristes de l’àmbit local, del cos superior i també del cos d’advocacia de la Generalitat: Anna Maria Burgués Pascual, Berta Bernad Sorjús , Queralt Camps PujolGemma Capdevila Ponce ,Aranzazu Colom Nart, Gemma Navarro Sauleda, Margarida Pascual Miranda, Neus París Domènech, Sònia Petreñas Lucas, Rubèn Ramírez Fernández, Carles Serrano Núñez, Anna Valls Domingo.

Aquest volum es troba disponible tant en format paper, com en format kindle, disponible a la web d’amazon (seguint aquest enllaç).

Les actualitzacions normatives i jurisprudencials que siguin d’interès, seran publicades en  la nostra web en la secció relativa a publicacions.


Publicat un  nou volum del  temari d’oposicions d’accés al Cos d’Advocacia de la Generalitat.

llibre hisenda

Aquest volum relatiu a Hisenda Pública,  que es divideix en dos llibres, considerem que pel seu contingut no solament és adequat per l’estudi d’oposicions al Cos d’Advocacia de la Generalitat sinó també per a l’estudi  d’altres d’oposicions de contingut jurídic. Els temes s’han actualitzat d’acord amb les novetats legislatives, jurisprudencials i doctrinals a dia d’avui, si bé via web facilitarem les actualitzacions i novetats respecte dels temes ja publicats.

Aquests volums  de Hisenda Pública es troben disponibles en versió paper a amazon.es o bé en versió Kindle. En el cas de comprar la versió Kindle aquells interessats podeu dirigir-vos a forumgcat@gmail.com per tal que us facilitem també la versió pdf.

Les autores d’aquest llibre són: de Mateo Habibi Astigarraga López (Autor), Berta Bernad Sorjús (Autor), Anna Maria Burgués Pascual (Autor, Redactor), Elisabeth Fernández Martínez (Autor), Esther González Aznar (Autor), Laura Malagrida Serdà (Autor),Joaquim Martí Ribera (Autor), Maria Brugués Mitjans Prunera (Autor), Rubèn Ramírez Fernàndez (Autor), Joan Miquel Roig Mestre (Autor), Carles Serrano i Núñez (Autor), Anna Valls Domingo (Autor), Mercè Covas Bernal(Redactor), Aranzazu Colom Nart (Redactor).


Presentació de DIRECTUM.

nova revista d’investigació i actualitat jurídica

Dimecres 24 d’octubre de 2018, al vespre  va sortir a la llum la nova revista jurídica #Directum. En  Xavier Bernadí, Director General de Dret i Entitats jurídiques en va realitzar la presentació (text de la presentació), en un acte al que van assistir companyes del cos d’advocacia, del cos superior, així com membres de diferents associacions : Servidorscat, Col·lectiu Praga, Col·lectiu Maspon anglasell, Juristes Locals, Àgora judicial i  Coordinadora d’Advocacia Catalana.

51eBen0Z2YL._SX385_BO1,204,203,200_

#Directum  proporciona textos i material divers vinculats al món del Dret que siguin d’utilitat tant per als juristes professionals com també per a aquells que, no sent-ho, puguin tenir algun interès en les matèries que s’hi tractaran. El nostre desig és posar a l’abast del públic informació, el més immediata possible, sobre qüestions d’interès general i amb un contingut administratiu i/o social que admetin un tractament jurídic, tal i com es reflecteix en aquest primer exemplar. Drets humans, dret animal, dret local, tecnologies innovadores, anàlisis jurisprudencial.

51c2fM3996L

La revista està oberta a la publicació d’articles jurídics sobre matèries diverses d’interès per a la funció pública de l’Administració de la Generalitat, sobretot quan tenen incidència especial sobre el conjunt de professionals afiliats a Fòrum d’Advocacia de la Generalitat, que vulguin publicar els membres del Cos d’Advocacia i altres juristes, tant de l’Administració de la Generalitat de Catalunya com d’altres administracions, i professionals de tots els àmbits. Aquest primer exemplar n’és un bon exemple ja que hi participen juristes del món local, de l’àmbit universitari i també membres del cos d’advocacia.

Esperem que Directum esdevingui un gran estímul de creativitat per a molts professionals que viuen el dia a dia del dret i de l’Administració amb la convicció assumida i fortament sentida de prestar el millor servei possible.

#Directum es troba a la vostra disposició en versió digital i en versió paper  aAmazon.es

 


Publicat un  nou volum del  temari d’oposicions d’accés al Cos d’Advocacia de la Generalitat.

Aquest volum relatiu a dret constitucional i estatutari  considerem que pel seu contingut no solament és adequat per l’estudi d’oposicions al Cos d’Advocacia de la Generalitat sinó també per a l’estudi  d’altres d’oposicions de contingut jurídic. Els temes s’han actualitzat d’acord amb les novetats legislatives, jurisprudencials i doctrinals a dia d’avui, si bé via web facilitarem les actualitzacions i novetats respecte dels temes ja publicats.

Aquest volum de Dret constitucional i dret estatutari es troba disponible en versió paper a amazon.es o bé en versió Kindle. En el cas de comprar la versió Kindle aquells interessats podeu dirigir-vos a forumgcat@gmail.com per tal que us facilitem també la versió pdf.

Les autores d’aquest llibre són: Berta Bernad Sorjús (Autora), Anna Maria Burgués Pascual (Autora), Gemma Capdevila Ponce (Autora), Maria Brugués Mitjans Prunera (Autora), Carles Serrano i Nuñez (Autor), Anna Tayadella Prat (Autora), Rosa Maria Díaz Petit(Autora), Albert Gómez Herrero (Autor), Mercè Covas i Bernal (Redactora), Aranzazu Colom Nart (coordinadora).


Atès el caràcter sindical de Fòrum d’Advocacia de la Generalitat, i les seves finalitats i objectius i possibilitats d’actuació pública i social, de conformitat amb els estatuts de l’entitat, es posen a disposició del públic interessat diversos volums relatius al temari d’oposicions d’accés al Cos d’Advocacia de la Generalitat.

En alguns dels volums que referim Fòrum ha estat l’editor, i en alguns altres vòlums, en què edita una altra associació,  algunes de les autores  i coordinadores pertanyen a Fòrum. En ambdós supòsits recomanem els manuals atenent al rigor  i la professionalitat amb la que s’han elaborat.

Dret_internacional_i_Cover

Aquest volum de Dret Internacional i Dret de la UE, es troba disponible en versió paper a amazon.es o bé en versió Kindle, també a Amazon.com en el cas de comprar la versió Kindle aquells interessats podeu dirigir-vos a forumgcat@gmail.com per tal que us facilitem també la versió pdf.

Les autores d’aquest llibre són: Anna Maria Burgués, Berta Bernad, Queralt Camps, Aranzazu Colom i Carles Serrano.

Altres volums del temari que us recomanem, són: Temari d’oposicions al Cos d’Advocacia de la Generalitat de Catalunya: Teoria General, Dret civil (I), Dret civil (II), Dret administratiu (I), Dret administratiu (II), Dret processal (I), Dret processal (II), Dret Penal, Dret mercantil i Dret laboral i de la Seguretat Social.


Publicació de “Comentarios a la Nueva Ley de Contratos del Sector Público” de l’editorial Civitas.

Aquesta obra, tal i com refereix la web de Thomson Reuters  analitza cada un dels articles de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes  del Sector Públic, de forma “sistemàtica i crítica” .

Cada un dels articles ha estat comentat per lletrats i advocats de les diferents CCAA. En aquest sentit, felicitem a totes les companyes i companys i en especial a les lletrades i membres del cos d’Advocacia de la Generalitat de Catalunya que hi han participat (Berta Bernad Sorjús, Anna Maria Burgués Pascual, Aranzazu Colom Nart, Jorge Merino Hernández, Francesc Mancilla i Muntada, MªNúria Romera Santiago, Xavier Uriós Aparisi).

978-84-9099-185-5

El professor D. Miguel Ángel Recuerda Girela n’ha realitzat la direcció i des de Fòrum d’Advocacia de la Generalitat li agraim la tasca realitzada i la generositat al fomentar la participació d’advocades i lletrades. Tal i com assenyala el professor Recuerda en la presentació “La nova Llei de contractes del Sector Públic és una norma complexa, que conté nombrosos preceptes que plantejaran problemes interpretatius, motiu pel qual una obra com aquesta és molt necessària.”

Cal destacar igualment que l’obra es presenta en format duo que suposa comptar no solament amb la versió en paper, sinó també la versió en format digital.

#EnsVolemVives  i lliures!

Davant les manifestacions constants i reiterades de maltractament i de discriminació per raó de gènere, les quals col·loquen la dona en una situació inversemblant de desprotecció social i institucional, que no és congruent amb el teòric estatus jurídic i de dret vigent, i que s’insereix en una dinàmica que per habitual corre el perill de ser viscuda com a normal, Fòrum d’Advocacia de la Generalitat reivindica una actuació enèrgica i decidida de l’Administració Pública i de les diferents instàncies socials, per acabar amb un paradigma masclista violent, i per contribuir a feminitzar la societat amb les aportacions positives per a la democràcia i per al progrés social, d’unes ciutadanes lliures i veritablememt reconegudes en tots els nivells de la seva realitat personal i existencial.

beach-beautiful-dawn-40192


Presentació de Fòrum d’Advocacia de la Generalitat

El dia 27 d’abril va tenir lloc al Departament de Presidència la presentació de Fòrum d’Advocacia de la Generalitat.

Fòrum d’Advocacia de la Generalitat és una associació professional de caràcter sindical que va iniciar el seu camí el proppassat 23 d’abril. Aquesta entitat, constituïda per un grup de membres del Cos d’Advocacia de la Generalitat, neix amb la intenció de treballar en pro de l’estatus professional i laboral del cos esmentat, participant igualment en la societat catalana i en l’Administració de la Generalitat, en benefici del bé comú i de l’interès general, en relació amb la qual cosa l’associació adopta com a valors inspiradors de l’acció sindical i de la resta de les seves activitats la justícia, el compromís democràtic, l’excel·lència professional, la transparència i l’exemplaritat.

Per aquest motiu s’ha convidat a l’acte no solament a altres organitzacions sindicals, sinó també a altres associacions que representen interessos comuns, companyes i alts càrrecs.

Aquest acte de presentació és un acte de transparència per tal d’exposar obertament les nostres propostes i objectius, però, també, el primer pas per construir un espai de diàleg i col·laboració amb  els altres agents i amb les nostres companyes. En relació amb això, a continuació teniu a la vostra disposició el text de la intervenció que el president de Fòrum d’Advocacia de la Generalitat va fer en l’acte públic de presentació de l’entitat.

Intervenció del president  presentant l’entitat: Intervenció del President presentant l’entitat

Publicacions

Nota en relació amb el supòsit pràctic núm. 4 de la part comuna del llibre Pràcticum de l’oposició al cos superior de la Generalitat

En la proposta de solució del supòsit pràctic núm. 4 de la part comuna se citen els articles 64 i 65 de la LOPDGDD, que s’apliquen solament als procediments que tramiti l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, d’acord amb l’art. 63.1 de la LOPDGDD.

En el cas que es tracti de reclamacions que s’exerceixin davant d’entitats locals catalanes (com l’Ajuntament de Barcelona), l’autoritat de control competent és l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i, en aquest cas, s’aplica la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Aquesta Llei no contempla un tràmit d’admissió, a diferència del que estableix l’art. 65 LOPDGDD respecte als procediments que tramita l’AEPD, i el silenci té efectes desestimatoris (art. 16.2 de la Llei 32/2010).


NOVETAT! publicació d’un nou llibre:

Casos pràctics per a l’oposició al cos d’advocacia de la Generalitat de Catalunya: Escrits processals i dictàmens

portada 1

Aquest llibre inclou casos pràctics relatius a les matèries del temari de l’oposició d’accés al cos d’advocacia de la Generalitat de Catalunya que s’ajustem a l’estructura dels exercicis pràctics de l’oposició.

En concret, l’aspirant haurà de redactar, segons el cas, un escrit processal de demanda o de contestació de la demanda, així com l’informe d’estratègia processal corresponent, o bé un dictamen en el qual haurà d’efectuar una anàlisi jurídica de les qüestions que es plantegin en l’enunciat  del supòsit respectiu. A més en cada cas es proporciona una possible solució que respon al criteri fonamentat del seu autor.

Aquesta obra inèdita pretén ser una eina útil per a la preparació de la part pràctica de l’oposició.

El llibre es pot adquirir a amazon, en aquest enllaç.

 


Publicació del PRACTICUM

(casos pràctics per l’oposició a cos superior de la Generalitat de Catalunya)

Aquest  llibre, absolutament inèdit i pioner, inclou casos pràctics relatius a les matèries del temari de l’oposició d’accés al cos superior de la Generalitat de Catalunya (part comuna i opció jurídica). Els casos pràctics presenten un enunciat i les possibles solucions, que responen al criteri fonamentat del seu autor.

portada Practicum

PRACTICUM ha estat publicat a amazon.es tant en versió impresa com en versió kindle.

Podeu comprar-lo seguint aquest enllaç

Les persones que han participat en aquest llibre són:

Mateo Habibi Astigarraga López

Montserrat Bassols Santamaria

Berta Bernad Sorjús

Meritxell Blasco Ovejero

Anna Maria Burgués Pascual

Xavier Campà de Ferrer

Queralt Camps Pujol

Aranzazu Colom Nart

Anna Isabel Cuenca Valero

Maria Jesús Falcón Pérez

Elisabeth Fernández Martínez

Esther González Aznar

Mercedes González Ruano

Jonathan Jorba Giménez

Eva Martínez Serrano

Ariadna Mercado Babot

Maria Brugués Mitjans Prunera

Josep Molleví Bortoló

Assumpta Palau Marginet

Maria Neus Panyella Carbó

Neus París Domènech

Margarida Pascual Miranda

Sergi Pesqué Cumplido

Montse Polidura Navío

Cristina Pujol Cardenal

Rubèn Ramírez Fernàndez

Teresa Maria Riera Riezu

Joan Miquel Roig Mestre

Núria Romera Santiago

Alfred Sala Ponsà

Carlos Serrano Núñez

Anna Valls Domingo


ACTUALITZACIÓ TEMARI COS SUPERIOR

Tal i com es refereix en els llibres publicats per Fòrum d’Advocacia de la Generalitat,  els temes s’elaboren d’acord amb la normativa vigent, i atenent a les novetats jurisprudencials; així it tot Fòrum ofereix actualitzacions dels temes en el cas que es produeixin novetats normatives que afectin al contingut del temari.

En aquest cas, us adjuntem els temes 24, 25 i 26 que han estat objecte d’actualització: LLIBRE COS SUP Vol II CS amb format – revisat mcb 19-02-2020amb marca d’aigua_Parte2


Temari de COS SUPERIOR opció jurídica publicat a AMAZON

En tres volums diferents Fòrum ha publicat els temaris corresponents a l’oposició per a l’accés al Cos Superior de la Generalitat de Catalunya en l’opció jurídica. Consten els temes desenvolupats que seran objecte d’examen, d’acord amb la normativa vigent i la jurisprudència actual.

Aquests volums han estat elaborats per membres del cos d’advocacia i membres del Cos superior, tots ells juristes especialitzats en les matèries objecte d’aquest estudi.

Berta Bernad Sorjús (Autor), Queralt Camps Pujol (Autor), Gemma Capdevila Ponce (Autor), Anna Valls Domingo (Autor), Gemma Navarro Sauleda (Autor), Margarida Pascual Miranda (Autor), Neus París Domènech (Autor), Sònia Petreñas Lucas (Autor), Rubèn Ramírez Fernández ,Maria Brugués Mitjans Prunera (Autor), Yolanda Hernández Darnés(Autor), Joan Miquel Roig Mestre (Autor), Núria Romera Santiago (Autor), Anna Maria Burgués Pascual (Redactor), Aranzazu Colom Nart (Redactor), Mercè Covas Bernal 

Els tres volums es poden adquirir bé en versió kindle, bé en versió paper. Ambdues a la web d’amazon.es, en el següent enllaç.

Els temes s’han elaborat d’acord amb la normativa vigent; així i tot, Fòrum ofereix en aquesta web les actualitzacions dels temes publciats en el cas què es produeixin novetats nnormatives que afectin al contingut del temari.


Publicat un  nou volum del  temari d’oposicions d’accés al Cos d’Advocacia de la Generalitat.

Aquest volum relatiu a Hisenda Pública,  que es divideix en dos llibres, considerem que pel seu contingut no solament és adequat per l’estudi d’oposicions al Cos d’Advocacia de la Generalitat sinó també per a l’estudi  d’altres d’oposicions de contingut jurídic. Els temes s’han actualitzat d’acord amb les novetats legislatives, jurisprudencials i doctrinals a dia d’avui, si bé via web facilitarem les actualitzacions i novetats respecte dels temes ja publicats.llibre hisenda

Aquests volums  de Hisenda Pública es troben disponibles en versió paper a amazon.es o bé en versió Kindle. En el cas de comprar la versió Kindle aquells interessats podeu dirigir-vos a forumgcat@gmail.com per tal que us facilitem també la versió pdf.

Les autores d’aquest llibre són: de Mateo Habibi Astigarraga López (Autor),Berta Bernad Sorjús (Autor), Anna Maria Burgués Pascual (Autor, Redactor),Elisabeth Fernández Martínez (Autor), Esther González Aznar (Autor), Laura Malagrida Serdà(Autor),Joaquim Martí Ribera (Autor), Maria Brugués Mitjans Prunera (Autor), Rubèn Ramírez Fernàndez(Autor), Joan Miquel Roig Mestre (Autor), Carles Serrano i Núñez (Autor), Anna Valls Domingo (Autor),Mercè Covas Bernal(Redactor), Aranzazu Colom Nart (Redactor).


Atès el caràcter sindical de Fòrum d’Advocacia de la Generalitat, i les seves finalitats i objectius i possibilitats d’actuació pública i social, de conformitat amb els estatuts de l’entitat, es posen a disposició del públic interessat diversos volums relatius al temari d’oposicions d’accés al Cos d’Advocacia de la Generalitat.

En alguns dels volums que referim Fòrum ha estat l’editor, i en alguns altres vòlums, en què edita una altra associació,  algunes de les autores  i coordinadores pertanyen a Fòrum. En ambdós supòsits recomanem els manuals atenent al rigor  i la professionalitat amb la que s’han elaborat.

Dret_internacional_i_Cover

Aquest volum podeu adquirir-lo en versió paper a amazon.es o bé en versió Kindle, també a Amazon.com en el cas de comprar la versió Kindle aquells interessats podeu dirigir-vos a forumgcat@gmail.com per tal que us facilitem també la versió pdf.

Les autores d’aquest llibre són: Anna Maria Burgués, Berta Bernad, Queralt Camps, Aranzazu Colom i Carles Serrano.

Altres volums del temari que us recomanem, són: Temari d’oposicions al Cos d’Advocacia de la Generalitat de Catalunya: Teoria General, Dret civil (I), Dret civil (II), Dret administratiu (I), Dret administratiu (II), Dret processal (I), Dret processal (II), Dret Penal, Dret mercantil i Dret laboral i de la Seguretat Social.


Publicació de “Comentarios a la Nueva Ley de Contratos del Sector Público” de l’editorial Civitas.

Aquesta obra, tal i com refereix la web de Thomson Reuters  analitza cada un dels articles de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes  del Sector Públic, de forma “sistemàtica i crítica” .

Cada un dels articles ha estat comentat per lletrats i advocats de les diferents CCAA. En aquest sentit, felicitem a totes les companyes i companys i en especial a les lletrades i membres del cos d’Advocacia de la Generalitat de Catalunya que hi han participat (Berta Bernad Sorjús, Anna Maria Burgués Pascual, Aranzazu Colom Nart, Jorge Merino Hernández, Francesc Mancilla i Muntada, MªNúria Romera Santiago, Xavier Uriós Aparisi).

978-84-9099-185-5

El professor D. Miguel Ángel Recuerda Girela n’ha realitzat la direcció i des de Fòrum d’Advocacia de la Generalitat li agraim la tasca realitzada i la generositat al fomentar la participació d’advocades i lletrades. Tal i com assenyala el professor Recuerda en la presentació “La nova Llei de contractes del Sector Públic és una norma complexa, que conté nombrosos preceptes que plantejaran problemes interpretatius, motiu pel qual una obra com aquesta és molt necessària.”

Cal destacar igualment que l’obra es presenta en format duo que suposa comptar no solament amb la versió en paper, sinó també la versió en format digital.

A %d bloguers els agrada això: