Publicacions

Nota en relació amb el supòsit pràctic núm. 4 de la part comuna del llibre Pràcticum de l’oposició al cos superior de la Generalitat

En la proposta de solució del supòsit pràctic núm. 4 de la part comuna se citen els articles 64 i 65 de la LOPDGDD, que s’apliquen solament als procediments que tramiti l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, d’acord amb l’art. 63.1 de la LOPDGDD.

En el cas que es tracti de reclamacions que s’exerceixin davant d’entitats locals catalanes (com l’Ajuntament de Barcelona), l’autoritat de control competent és l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i, en aquest cas, s’aplica la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Aquesta Llei no contempla un tràmit d’admissió, a diferència del que estableix l’art. 65 LOPDGDD respecte als procediments que tramita l’AEPD, i el silenci té efectes desestimatoris (art. 16.2 de la Llei 32/2010).


NOVETAT! publicació d’un nou llibre:

Casos pràctics per a l’oposició al cos d’advocacia de la Generalitat de Catalunya: Escrits processals i dictàmens

portada 1

Aquest llibre inclou casos pràctics relatius a les matèries del temari de l’oposició d’accés al cos d’advocacia de la Generalitat de Catalunya que s’ajustem a l’estructura dels exercicis pràctics de l’oposició.

En concret, l’aspirant haurà de redactar, segons el cas, un escrit processal de demanda o de contestació de la demanda, així com l’informe d’estratègia processal corresponent, o bé un dictamen en el qual haurà d’efectuar una anàlisi jurídica de les qüestions que es plantegin en l’enunciat  del supòsit respectiu. A més en cada cas es proporciona una possible solució que respon al criteri fonamentat del seu autor.

Aquesta obra inèdita pretén ser una eina útil per a la preparació de la part pràctica de l’oposició.

El llibre es pot adquirir a amazon, en aquest enllaç.

 


Publicació del PRACTICUM

(casos pràctics per l’oposició a cos superior de la Generalitat de Catalunya)

Aquest  llibre, absolutament inèdit i pioner, inclou casos pràctics relatius a les matèries del temari de l’oposició d’accés al cos superior de la Generalitat de Catalunya (part comuna i opció jurídica). Els casos pràctics presenten un enunciat i les possibles solucions, que responen al criteri fonamentat del seu autor.

portada Practicum

PRACTICUM ha estat publicat a amazon.es tant en versió impresa com en versió kindle.

Podeu comprar-lo seguint aquest enllaç

Les persones que han participat en aquest llibre són:

Mateo Habibi Astigarraga López

Montserrat Bassols Santamaria

Berta Bernad Sorjús

Meritxell Blasco Ovejero

Anna Maria Burgués Pascual

Xavier Campà de Ferrer

Queralt Camps Pujol

Aranzazu Colom Nart

Anna Isabel Cuenca Valero

Maria Jesús Falcón Pérez

Elisabeth Fernández Martínez

Esther González Aznar

Mercedes González Ruano

Jonathan Jorba Giménez

Eva Martínez Serrano

Ariadna Mercado Babot

Maria Brugués Mitjans Prunera

Josep Molleví Bortoló

Assumpta Palau Marginet

Maria Neus Panyella Carbó

Neus París Domènech

Margarida Pascual Miranda

Sergi Pesqué Cumplido

Montse Polidura Navío

Cristina Pujol Cardenal

Rubèn Ramírez Fernàndez

Teresa Maria Riera Riezu

Joan Miquel Roig Mestre

Núria Romera Santiago

Alfred Sala Ponsà

Carlos Serrano Núñez

Anna Valls Domingo


ACTUALITZACIÓ TEMARI COS SUPERIOR

Tal i com es refereix en els llibres publicats per Fòrum d’Advocacia de la Generalitat,  els temes s’elaboren d’acord amb la normativa vigent, i atenent a les novetats jurisprudencials; així it tot Fòrum ofereix actualitzacions dels temes en el cas que es produeixin novetats normatives que afectin al contingut del temari.

En aquest cas, us adjuntem els temes 24, 25 i 26 que han estat objecte d’actualització: LLIBRE COS SUP Vol II CS amb format – revisat mcb 19-02-2020amb marca d’aigua_Parte2


Temari de COS SUPERIOR opció jurídica publicat a AMAZON

En tres volums diferents Fòrum ha publicat els temaris corresponents a l’oposició per a l’accés al Cos Superior de la Generalitat de Catalunya en l’opció jurídica. Consten els temes desenvolupats que seran objecte d’examen, d’acord amb la normativa vigent i la jurisprudència actual.

Aquests volums han estat elaborats per membres del cos d’advocacia i membres del Cos superior, tots ells juristes especialitzats en les matèries objecte d’aquest estudi.

Berta Bernad Sorjús (Autor), Queralt Camps Pujol (Autor), Gemma Capdevila Ponce (Autor), Anna Valls Domingo (Autor), Gemma Navarro Sauleda (Autor), Margarida Pascual Miranda (Autor), Neus París Domènech (Autor), Sònia Petreñas Lucas (Autor), Rubèn Ramírez Fernández ,Maria Brugués Mitjans Prunera (Autor), Yolanda Hernández Darnés(Autor), Joan Miquel Roig Mestre (Autor), Núria Romera Santiago (Autor), Anna Maria Burgués Pascual (Redactor), Aranzazu Colom Nart (Redactor), Mercè Covas Bernal 

Els tres volums es poden adquirir bé en versió kindle, bé en versió paper. Ambdues a la web d’amazon.es, en el següent enllaç.

Els temes s’han elaborat d’acord amb la normativa vigent; així i tot, Fòrum ofereix en aquesta web les actualitzacions dels temes publciats en el cas què es produeixin novetats nnormatives que afectin al contingut del temari.


Publicat un  nou volum del  temari d’oposicions d’accés al Cos d’Advocacia de la Generalitat.

Aquest volum relatiu a Hisenda Pública,  que es divideix en dos llibres, considerem que pel seu contingut no solament és adequat per l’estudi d’oposicions al Cos d’Advocacia de la Generalitat sinó també per a l’estudi  d’altres d’oposicions de contingut jurídic. Els temes s’han actualitzat d’acord amb les novetats legislatives, jurisprudencials i doctrinals a dia d’avui, si bé via web facilitarem les actualitzacions i novetats respecte dels temes ja publicats.llibre hisenda

Aquests volums  de Hisenda Pública es troben disponibles en versió paper a amazon.es o bé en versió Kindle. En el cas de comprar la versió Kindle aquells interessats podeu dirigir-vos a forumgcat@gmail.com per tal que us facilitem també la versió pdf.

Les autores d’aquest llibre són: de Mateo Habibi Astigarraga López (Autor),Berta Bernad Sorjús (Autor), Anna Maria Burgués Pascual (Autor, Redactor),Elisabeth Fernández Martínez (Autor), Esther González Aznar (Autor), Laura Malagrida Serdà(Autor),Joaquim Martí Ribera (Autor), Maria Brugués Mitjans Prunera (Autor), Rubèn Ramírez Fernàndez(Autor), Joan Miquel Roig Mestre (Autor), Carles Serrano i Núñez (Autor), Anna Valls Domingo (Autor),Mercè Covas Bernal(Redactor), Aranzazu Colom Nart (Redactor).


Atès el caràcter sindical de Fòrum d’Advocacia de la Generalitat, i les seves finalitats i objectius i possibilitats d’actuació pública i social, de conformitat amb els estatuts de l’entitat, es posen a disposició del públic interessat diversos volums relatius al temari d’oposicions d’accés al Cos d’Advocacia de la Generalitat.

En alguns dels volums que referim Fòrum ha estat l’editor, i en alguns altres vòlums, en què edita una altra associació,  algunes de les autores  i coordinadores pertanyen a Fòrum. En ambdós supòsits recomanem els manuals atenent al rigor  i la professionalitat amb la que s’han elaborat.

Dret_internacional_i_Cover

Aquest volum podeu adquirir-lo en versió paper a amazon.es o bé en versió Kindle, també a Amazon.com en el cas de comprar la versió Kindle aquells interessats podeu dirigir-vos a forumgcat@gmail.com per tal que us facilitem també la versió pdf.

Les autores d’aquest llibre són: Anna Maria Burgués, Berta Bernad, Queralt Camps, Aranzazu Colom i Carles Serrano.

Altres volums del temari que us recomanem, són: Temari d’oposicions al Cos d’Advocacia de la Generalitat de Catalunya: Teoria General, Dret civil (I), Dret civil (II), Dret administratiu (I), Dret administratiu (II), Dret processal (I), Dret processal (II), Dret Penal, Dret mercantil i Dret laboral i de la Seguretat Social.


Publicació de “Comentarios a la Nueva Ley de Contratos del Sector Público” de l’editorial Civitas.

Aquesta obra, tal i com refereix la web de Thomson Reuters  analitza cada un dels articles de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes  del Sector Públic, de forma “sistemàtica i crítica” .

Cada un dels articles ha estat comentat per lletrats i advocats de les diferents CCAA. En aquest sentit, felicitem a totes les companyes i companys i en especial a les lletrades i membres del cos d’Advocacia de la Generalitat de Catalunya que hi han participat (Berta Bernad Sorjús, Anna Maria Burgués Pascual, Aranzazu Colom Nart, Jorge Merino Hernández, Francesc Mancilla i Muntada, MªNúria Romera Santiago, Xavier Uriós Aparisi).

978-84-9099-185-5

El professor D. Miguel Ángel Recuerda Girela n’ha realitzat la direcció i des de Fòrum d’Advocacia de la Generalitat li agraim la tasca realitzada i la generositat al fomentar la participació d’advocades i lletrades. Tal i com assenyala el professor Recuerda en la presentació “La nova Llei de contractes del Sector Públic és una norma complexa, que conté nombrosos preceptes que plantejaran problemes interpretatius, motiu pel qual una obra com aquesta és molt necessària.”

Cal destacar igualment que l’obra es presenta en format duo que suposa comptar no solament amb la versió en paper, sinó també la versió en format digital.

A %d bloguers els agrada això: