Professional

Propostes clau de Fòrum d’Advocacia de la Generalitat:

 

  1. Implementació d’una carrera professional horitzontal.

 

  1. Flexibilització de la prestació del servei (teletreball).

 

  1. Conciliació de la vida familiar i professional.

Recuperació d’hores d’assumptes personals per persones amb reducció per cura de fills.

Flexibilitat horària en còmput setmanal d’hores sens perjudici del servei.

  1. Augmentar els supòsits de compatibilitat en matèria docent.

 

  1. Desplegament del cos d’advocacia en el sector públic de l’administració de la generalitat

 

  1. Participació oberta al col·lectiu del cos d’advocacia i lletrats del Gabinet Jurídic en la borsa per a l’elaboració de dictàmens de la junta de contractació.

 

  1. Accés dels membres del cos d’advocacia a places de contingut estrictament jurídic que no els estan reservades tot i coincidir amb les funcions pròpies.

 

  1. Elaboració d’un codi ètic professional.
A %d bloguers els agrada això: