Jurisprudència i dictàmens

La SECCIÓ DE DRETS HUMANS posa a disposició del públic el recent dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre “La fractura digital de gènere”, publicat al DOUE de 6.12.2018, accounting-achievement-aerial-1043506que efectua una sèrie de recomanacions per tal de superar les desigualtats de gènere existents en l’àmbit digital. En concret, el CESE considera que s’han d’adoptar mesures, principalment, en el sistema educatiu i en el mercat laboral, però també en els serveis públics i respecte la conciliació entre la vida professional i la vida privada.

 

Brecha digital de género

 


La SECCIÓ DE DRETS HUMANS us informa que al DOUE L 250/1, de 4.10.2018, s’ha publicat el  Reglament 2018/1475 pel que s’estableix el marc jurídic del Cos Europeu de Solidaritat. 

adult-business-close-up-433495L’objectiu d’aquest Reglament  és afavorir la participació dels joves i de les organitzacions en activitats de solidaritat accessibles i de gran qualitat amb la finalitat de contribuir a reforçar la cohesió, la solidaritat i la democràcia a Europa, i en especial, a promoure la inclusió social.

 Podeu consultar el document aquí: reglamento 1475

 

 

balance-beach-boulder-1051449


La SECCIÓ DE DRETS HUMANS us informa que al DOUE C 367, de 10.10.2018, s’ha publicat un molt interessant dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu, que s’adjunta, sobre “La situació de les dones amb discapacitat”, a partir de la constatació que les dones amb discapacitat continuen trobant-se al marge de la societat, essent la seva situació no solament pitjor que la de les altres, sinó també pitjor que la dels seus homòlegs masculins.

Dict. UE mujeres con discapacidad

 


En aquest apartat es posa a disposició del públic les sentències i resolucions judicials de qualsevol procedència possible (tribunals autonòmics, estatals, de la UE, internacionals) sobre temes que “Fòrum d’Advocacia de la Generalitat” considera d’interès especial, segons les finalitats i els objectius de l’entitat, i acompanyades del comentari corresponent.

A més, en aquest apartat es posa a disposició del públic determinats dictàmens d’òrgans diversos que pel seu contingut presenten també un interès jurídic o social destacable, d’acord amb les finalitats i els objectius de “Fòrum d’Advocacia de la Generalitat”, i acompanyats igualment del comentari corresponent.


 

A %d bloguers els agrada això: