Cursos, tallers i seminaris

La Secció de Dret Animal de Fòrum d’Advocacia de la Generalitat us informa de què ha estat convocat el curs sobre “El Dret i els Animals“, organitzat per la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals, a la seu de l’Il·lustre Col.legi d’Advocats de Barcelona-  @comunicacioicab -del 18 de setembre al 30 d’octubre del 2018, i en el qual participa com a docent un membre de la secció esmentada.
Curs Dret i Animals 2018_

 


Organitzar, realitzar i implementar cursos i tallers és una de les activitats que Fòrum d’Advocacia de la Generalitat ha de dur a terme d’acord amb les seves finalitats i objectius, de conformitat amb l’article 3 dels estatuts, dins el qual s’ha de destacar, en relació amb l’activitat esmentada:

  • El foment de l’excel·lència professional de les persones afiliades i el prestigi que en deriva.
  • La difusió i el foment del coneixement del dret aplicable a Catalunya, especialment del seu dret propi, mitjançant l’elaboració, la publicació i la difusió d’estudis, d’investigacions i de treballs de recerca.
  • L’organització, la impartició, i la gestió de  cursos, jornades, seminaris i conferències relacionats amb el dret vigent a Catalunya, especialment el dret propi, i d’altres matèries jurídiques d’interès per a les persones afiliades i participar en el mateix tipus d’activitats organitzades per d’altres entitats.
  • L’organització, la impartició i la gestió d’activitats formatives i de preparació d’oposicions vinculades amb la matèria jurídica.
A %d bloguers els agrada això: