Revista

Doctrina

En aquest apartat es posa a disposició del públic la producció doctrinal científica, sobre els diversos temes jurídics d’interès, que elaborin els membres de Fòrum d’Advocacia de la Generalitat i els seus col·laboradors, en forma d’articles i en altres formats possibles, com comentaris, conferències, recensions, etc.


Responsabilitat i proteccionisme animal en matèria administrativa

La Secció de Dret Animal posa a disposició del públic un treball que amb el títol “Responsabilitat i proteccionisme animal en matèria administrativa” va ser donat a conèixer a INTERNET el 14 d’abril de 2016. Aquest document manté la seva vigència pràcticament intacta, i va ser elaborat per un membre de Fòrum d’Advocacia de la Generalitat. L’objectiu d’aquest document és proporcionar dades jurídiques objectives i material divers de tipus filosòfic i moral, que puguin ser útils en la construcció de l’argumentari jurídic i filosòfic, ètic i sociològic necessari en defensa dels animals, des dels nivells més elementals als més amplis i absoluts. En aquest sentit, s’hi examina i analitza la legislació estatal i l’autonòmica corresponent a la matèria animal, i s’hi fa una especial referència a la normativa de Catalunya.convenio-europeo-de-proteccion-de-animales-de-compania

Responsabilitat i protecció

 

 

 


Delictes d’odi.

 “Retornant l’odi amb odi  es multiplica l’odi i augmenta la foscor d’una nit ja desproveïda d’estrelles” ( Martin Luther King, La força d’estimar)

Defineix la OSCE (l‘Organització per a la Seguretat  i Cooperació a Europa) els delictes d’odi com a “tota infracció penal, incloses les infraccions contra les persones i la propietat, quan la víctima, el lloc o l’objecte són seleccionats per la seva connexió, relació, afiliació, suport o pertinença real o suposada a un grup que pugui estar basat en la raça, origen nacional o ètnic, l’idioma, el color, la religió, l’edat, la minusvalidesa física o mental, l’orientació sexual o altres factors similars, tant reals com suposats”. Aquests delictes d’odi estan motivats per la intolerància,  pel rebuig frontal a aquells que són diversos, singulars. L’animadversió present en aquestes conductes es justifica en la singularitat de la víctima, real o suposada,  a partir d’una selecció de característiques específiques que la distingeixen de la resta.chart (3)

Els delictes d’odi no són fruit d’una moda; els delictes d’odi sempre han existit, però en aquest moment estan augmentant exponencialment per diversos factors socials, econòmics i tecnològics.  Les forces i cossos de seguretat així com el poder judicial durant molts anys han bregat amb delictes que emparaven aquesta motivació, aquest odi cap a determinades persones, però la resposta en poques ocasions era la més adequada per manca d’eines legislatives i també per manca d’eines formatives.  Recentment el Centre d’Estudis i Formació Jurídica Especialitzada ha elaborat el  Manual pràctic per a la investigació i enjudiciament de delictes d’odi i discriminació que té com a principal objectiu “ facilitar les eines pràctiques per a la investigació, policial i judicial, i per a l’enjudiciament d’infraccions penals motivades per l’odi o discriminació(…)”.

DIRECTUM

 

DIRECTUM és la revista de Fòrum d’Advocacia de la Generalitat,  en la qual es recull la producció doctrinal, jurisprudencial, i científica que l’entitat vol posar a disposició del públic interessat.

La paraula italiana diritto, com la paraula francesa droit, de l’espanyol derecho, de l’alemany recht, de l’anglès right, és la derivada del terme llatí directum , el significat del qual, al seu torn, presenta la idea del que és “correcte”. Això evoca el significat d’una altra expressió llatina: regula, indicativa de l’instrument per traçar la línia. També en aquest últim cas, hi ha una clara referència al que és “correcte”.

La publicació a  DIRECTUM es regeix per unes normes que s’adjunten a continuació: Normes i criteris de pùblicació


El número 4 de #DIRECTUM ja està disponible a issu. com en el seguent enllaç:

En aquesta quarta edició de la revista han participat diversos companys i companyes:

Dolors Feliu, Carles Serrano, Narcís Mir, Arantza González, CArles Solivia, Gemma Capdevila, Núria Romera, Anna Magnet, Maite Català i Beatriu Masià.

 


El número 3 de #DIRECTUM ja està disponible a issu. com en el seguent enllaç:

DIRECTUM 3

En aquesta tercera edició de la revista han participat diversos companys i companyes:  Francesc Esteve i BalaguéRoser Martí i TorresYolanda Hernández i Darnés,  Encarnació Grau i Corominas , Òscar Roca Safont, Queralt Camps Pujol,  Josep Maria Flores Juanpere,  Anna Mulà Arribas i Maria del Mar Pérez Velasco.

 

 

 


page_1_thumb_large(25)

El número 2 de la revista #Directum ja està disponible  a issuu. com en el següent enllaç

DIRECTUM 2

En aquest núm. 2 han participat diferents autors, de procedència administrativa diversa,  la qual cosa palesa la visió oberta i omnicomprensiva dels diversos temes d’actualitat, i que amb aquesta revista es vol posar a disposició del públic.

Trobareu els següents continguts:

La prevaricació administrativa

  • Luis M. García Cantón

Administración electrónica en la Ley 39/15: ¿Un nuevo despotismo ilustrado?   

  • Diego Gómez Fernández

La mediació intrajudicial contenciosa administrativa: tots hi guanyem

  • David Siuraneta Pérez i  Anna Tayadella Prat

L’article 107 TFUE i les ajudes estatals a institucions esportives 

  • Ricard Brotat i Jubert

El repte de regular el ciberespai  

  • Tomás Roy Català i Santi Romeu Sala

Blockchain  /  RGPD 

  • Rubén Ramírez Fernández

Benestar i protecció dels animals al temari per a l’accés al cos d’advocacia de la Generalitat 

  • Carles Serrano Núñez

Les clàusules socials i mediambientals en la contractació pública

  • Anna Valls Domingo

//e.issuu.com/embed.html#34615813/65345408

51eBen0Z2YL._SX385_BO1,204,203,200_

També  trobareu DIRECTUM disponible en format paper a Amazon.es en aquest enllaç

Jurisprudència i dictàmens

La SECCIÓ DE DRETS HUMANS posa a disposició del públic el recent dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre “La fractura digital de gènere”, publicat al DOUE de 6.12.2018, accounting-achievement-aerial-1043506que efectua una sèrie de recomanacions per tal de superar les desigualtats de gènere existents en l’àmbit digital. En concret, el CESE considera que s’han d’adoptar mesures, principalment, en el sistema educatiu i en el mercat laboral, però també en els serveis públics i respecte la conciliació entre la vida professional i la vida privada.

 

Brecha digital de género

 


La SECCIÓ DE DRETS HUMANS us informa que al DOUE L 250/1, de 4.10.2018, s’ha publicat el  Reglament 2018/1475 pel que s’estableix el marc jurídic del Cos Europeu de Solidaritat. 

adult-business-close-up-433495L’objectiu d’aquest Reglament  és afavorir la participació dels joves i de les organitzacions en activitats de solidaritat accessibles i de gran qualitat amb la finalitat de contribuir a reforçar la cohesió, la solidaritat i la democràcia a Europa, i en especial, a promoure la inclusió social.

 Podeu consultar el document aquí: reglamento 1475

 

 

balance-beach-boulder-1051449


La SECCIÓ DE DRETS HUMANS us informa que al DOUE C 367, de 10.10.2018, s’ha publicat un molt interessant dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu, que s’adjunta, sobre “La situació de les dones amb discapacitat”, a partir de la constatació que les dones amb discapacitat continuen trobant-se al marge de la societat, essent la seva situació no solament pitjor que la de les altres, sinó també pitjor que la dels seus homòlegs masculins.

Dict. UE mujeres con discapacidad

 


En aquest apartat es posa a disposició del públic les sentències i resolucions judicials de qualsevol procedència possible (tribunals autonòmics, estatals, de la UE, internacionals) sobre temes que “Fòrum d’Advocacia de la Generalitat” considera d’interès especial, segons les finalitats i els objectius de l’entitat, i acompanyades del comentari corresponent.

A més, en aquest apartat es posa a disposició del públic determinats dictàmens d’òrgans diversos que pel seu contingut presenten també un interès jurídic o social destacable, d’acord amb les finalitats i els objectius de “Fòrum d’Advocacia de la Generalitat”, i acompanyats igualment del comentari corresponent.


 

%d bloggers like this: