Dictàmens

La SECCIÓ DE DRETS HUMANS us informa de què al DOUE C 367, de 10.10.2018, s’ha publicat un molt interessant dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu, el qual s’adjunta, sobre “La situació de les dones amb discapacitat”, a partir…

%d bloggers like this: