Notícies d’interès

CODI DE FUNCIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA DISPONIBLE AL PORTAL JURÍDIC DE CATALUNYA

Al Portal Jurídic de Catalunya resta a partir d’ara, lliurement a disposició del públic, el nou CODI DE FUNCIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA, el qual ha estat elaborat amb la col·laboració del Gabinet Jurídic, amb l’objectiu de millorar la difusió del dret vigent mitjançant la posada a disposició de la ciutadania de compilacions dels conjunts normatius principals de l’ordenament jurídic vigent.

Mitjançant aquesta nova publicació es pot consultar:

  • La versió actual de les normes corresponents.
  • Les versions anteriors de les normes indicades en una data concreta, i de totes les afectacions que han experimentat les mateixes.

En relació amb la tasca de col·laboració esmentada, que sobre aquest treball ha dut a terme el Gabinet Jurídic, s’ha de destacar que l’actuació corresponent ha estat impulsada i coordinada pel Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya i l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (EADOP),​ encarregant-se la Direcció General de Funció Pública de la selecció de les normes a incloure. Aquesta col·laboració amb el Gabinet Jurídic es mantindrà en el cas de futurs codis.

Des de Fòrum d’Advocacia de la Generalitat estem també convençuts que aquesta eina serà de molta utilitat per a qualsevol funcionari, estudiant, opositor, i per a la ciutadania en general, que tinguin algun interès en la matèria que s’hi inclou, i que es tracta igualment d’un instrument de treball que facilitarà la feina de tots ells.

A continuació s’adjunta el link d’aquesta interessant obra.

CODI DE FUNCIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA

 


“LA VELOCIDAD DE LA OSCURIDAD”, de Montse Polidura Navío.

Montse Polidura Navío és una advocada de la Generalitat que ha acreditat a bastament la seva qualificació professional al llarg d’una dilatada experiència a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, assumint com una de les seves passions la vocació de servei en benefici de l’interès general, el qual constitueix l’objectiu que persegueix i ha de perseguir l’Administració Pública, com a braç executiu del Govern.

Però el cas és que juntament amb aquesta gran passió, vinculada amb la seva projecció professional, i que ha desplegat en l’àmbit del dret i de la gestió entre jutjats, tribunals i oficines públiques, “pateix” una altra que està vinculada amb l’escriptura, i que ja es va manifestar amb el seu primer conte escrit als sis anys, el qual va ser un homenatge al nostre estimat “Floquet de Neu”. Des de llavors mai ha deixat d’escriure, havent publicat el conte Ulisses en el llibre Cuentos diversos, Antología 2011, i el conte infantil Ganas de llover en el llibre Cuentos por Haití. Igualment és autora d’un micro relat, Pluja i sandàlies que va ser premiat en el concurs de relat curt del programa de ràdio El café de la República, que dirigia l’escriptor i periodista Joan Barril.

Per tant, la Montse, la nostra companya advocada de la Generalitat de Catalunya, és també una autora que escriu tant en català com en castellà, i que recentment ha publicat una obra que porta per títol La velocidad de la oscuridad, que inclou 11 contes escrits en un estil molt íntim i sentit, i amb els que l’autora projecta la seva visió sobre els obstacles de la infantesa, tots els quals provenen d’algun record que l’enfosqueix, sobretot a partir de la percepció personal, que no de l’explicació racional.

Personalment, he gaudit molt de la lectura de tots aquests contes, que m’han traslladat a moments molt especials i peculiars, màgics podria dir, de la meva pròpia infantesa i orígens, quelcom això cada cop queda més allunyat temporalment de la meva vida, però que al mateix temps es fa també cada dia més present, gravat a foc a la memòria.

Per tant, recomano especialment aquesta obra, en la qual la Montse Polidura ens regala una gran mostra de sensibilitat i d’estima per la vida, d’observació i atenció detallada sobre les coses més senzilles que ens envolten, i que no per més immediates deixen de ser importants perquè, al capdavall, ens proporcionen bona part de l’energia i la força que necessitem per enfrontar els problemes del dia a dia.

S’adjunta a continuació un link amb més informació al respecte.

Carles Serrano Núñez

President de Fòrum d’Advocacia de la Generalitat

La velocidad de la oscuridad

La velocidad de la oscuridad

 


LLEI DE CARRERA PROFESSIONAL DELS TREBALLADORS PÚBLICS (Castella i Lleó)

Al Butlletí Oficial núm. 59, de 26 de març de 2019, de la Comunitat Autònoma de Castella i Lleó, ha estat publicada la Llei 7/2019, de 19 de març, d’implantació i desenvolupament de la carrera professional dels treballadors públics de l’Administració de la Comunitat de Castella i Lleó, la qual cosa ha de ser molt ben rebuda, en posar de manifest una actuació decidida, per part d’un Administració Pública espanyola, en relació amb la conformació d’un sistema de funció pública modern i eficient, que requereix solucions imaginatives per superar les mancances i desencerts que encara són vigents, i que constitueixen un impediment per disposar dels professionals més ben dotats en els llocs públics corresponents.

A l’exposició de motius de la llei esmentada es destaca que aquesta està orientada a què cadascú dels treballadors públics tingui l’oportunitat de veure reconeguda la seva trajectòria i el seu esforç personal per dur a terme una actuació de qualitat al servei de tothom.

La llei contempla tant la carrera professional del personal funcionari com la carrera professional del personal laboral de l’Administració Pública de Castella i Lleó (arts. 3 i 4).

Quant a la carrera professional horitzontal, aquesta tindrà caràcter progressiu, serà voluntària i s’organitzarà en quatre categories a les quals s’hi accedirà mitjançant convocatòria prèvia, un cop hagi estat avaluat positivament l’exercici professional (art. 2).

En tot cas es tracta d’una norma interessant que posa de nou sobre la taula un tema candent de la Funció Pública a Espanya, i que és decisiu per evitar les conseqüències negatives de l’amiguisme i de la utilització instrumental de l’Administració Pública per sobre del que és el servei estricte de l’interès públic i general.

S’adjunta a continuació l’accés a la llei indicada.

Llei 7/2019, carrera professional Castella i Lleó

 


CURS DE DRET ANIMAL PER AL DIA A DIA A BARCELONA

L’advocada animalista Laia Garcia Aliaga organitza un “Curso de Derecho Animal para el día a día en Barcelona”, el dissabte 13 d’abril, de 10 a 14 hores. La realització d’aquest curs, fonamentalment pràctic, i amb places limitades, va precedit per una àmplia experiència, tot pensant en què aquesta sigui útil i clarament comprensible per als col·lectius interessats, així principalment persones no professionals del dret,  interessades en obtenir coneixements bàsics per protegir els animals no humans.

Per a més informació s’adjunta informació complementària de la Secció de Dret Animal de Fòrum d’Advocacia de la Generalitat.

Més informació

 

 

NOVA “DIRECCIÓ GENERAL DE DRETS I ASSUMPTES CONSTITUCIONALS”

En el DOGC núm. 7820, de 28 de febre de 2019, ha estat publicat el Decret 42/2019, de 25 de febrer, de modificació del Reglament dels serveis jurídics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 57/2002, de 19 de febrer.

La modificació esmentada comporta, com a qüestió principal, la creació d’una nova Direcció General de Drets i Assumptes Constitucionals, la qual cosa s’ha considerat necessària, atesa l’experiència assolida en el funcionament del Gabinet Jurídic, de manera que cal una unitat de rang superior quew assumeixi la direcció de les propostes en actuacions concretes que corresponen al Govern i a l’Administració de la Generalitat en relació amb l’estudi, la implementació i la defensa dels drets i els principis rectors previstos a l’ordenament jurídic català i on quedin incloses les funcions de representació i defensa davant el Tribunal Constitucional i en els procediments previstos en la legislació vigent davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

S’adjunta a continuació, a efectes informatius, el decret referit.

Decret 42/2019, de 25 de febrer

 


EL LOCO DE LOS GATOS

En ocasió de la realització de les Jornades: “Els animals en el Dret Administratiu”, els proppassats dies 10 i 11 de gener de 2019, a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona, la representació de la SECCIÓ DE DRET ANIMAL de FÒRUM D’ADVOCACIA DE LA GENERALITAT que va participar a les jornades esmentades, va tenir ocasió de conèixer “El loco de los gatos”, que és el títol del CD que ha gravat Carlos De Marte, un enamorat dels animals en general, i que es dedica especialment als gats, als quals recull quan és necessari, i els cuida i els protegeix en la mesura de les seves possibilitats.

Aquest CD és una obra multifacètica de l’autor, en la qual es combinen el seu coneixement musical, les lletres curosament elaborades, i una magnífica fotografia gatuna, tot el qual es conjunta d’una manera harmònica i estèticament molt atractiva en una obra musical, poètica i fotogràfica que constitueix un homenatge a aquests meravellosos animals, de manera molt sentida i emotiva per als que procedeixen del carrer, on la vida dels gats és especialment dura i on experimenten unes experiències que Carlos De Marte ha volgut musicar i, de vegades, dotar de lletra, convertint-se en un veritable “bardo” d’aquests interessants i tan bells felins, que han estat sempre presents a les nostres vides, ja sigui d’una manera real o imaginària (qui no es recorda, sobretot els que tenim més de cinquanta anys, dels dibuixos animats “Don Gato”, o més antic encara, “El gato Félix”). No en debades, hi ha una dita que diu: “Déu va crear el gat, perquè l’home podés acaronar el tigre”.

El nacimiento” (la mamà gata parla al seu cadell), “Bajo la lluvia”, “Amanece”, “Una historia de la calle”, “El abandono”, “Siete vidas”, “El vals de los gatos”, “La alimentadora”, “El loco de los gatos”, “La despedida”, són els títols de les diverses peces cantades o instrumentals que integren el CD, títols que evoquen emocions i sentiments intensos, necessitats i interessos d’uns felins més importants en les nostres vides del que estiguem disposats a reconèixer.

“Sentiment”, sembla una paraula clau, en tota la seva intensitat, que identifica la combinació de sons i el resultat musical, de les peces del CD, les quals, en sentir-les, traslladen al “umwelt” dels gats, a la seva visió del món, a la seva percepció “personal” de la realitat pròpia de la seva espècie, sobre la qual es desplacen amb la suavitat, la lleugeresa  i l’elegància que els caracteritza.

Aquesta mostra d’art, que té la seva font d’inspiració en els gats i en l’amor i en la sensibilitat afable i amable que l’autor sent per ells, homenatja també el vincle d’aquests animals, que són una manifestació natural de la perfecció de la vida – aquesta perfecció que els humans ens empenyen a destruir – amb els sentiments, l’immens amor i la tendresa de les persones que han assumit l’objectiu de cuidar-los i protegir-los: Els bojos dels gats, i també l’alimentadora, freqüentment menyspreats o fins i tot represaliats en pobles i ciutats, ja sigui pels propis ajuntaments, ja sigui pels seus  veïns, en un món humà que no es caracteritza habitualment per fer-los justícia, tant a uns com a uns altres.

La mano amiga que los cuida, la persona sensible que sufre por ellos, el ángel sin alas que vive en la tierra para velar por sus vidas.” (La alimentadora).

Y me verán por las noches con mi mochila llena de pienso, con mis botellas de agua y los cacharros de barro, y me llamarán el loco de los gatos, y yo seguiré caminando y sonreiré orgulloso sabiendo que ellos me están esperando.” (El loco de los gatos).

AQUEST CD ESTÀ DISPONIBLE MITJANÇANT AMAZON, I LA RECAPTACIÓ PER LA SEVA VENDA ES DESTINA A AJUDAR ELS GATS DEL CARRER I AQUELLS QUE CARLOS DE MARTE I ELS SEUS COMPANYS TENEN RECOLLITS.

I, a partir d’ara, quan vegeu un gat, penseu que la divinitat present en tot – també, òbviament i sense cap dubte en els animals no humans -, la consciència universal, la intel·ligència innata, la força transcendental de l’existència, Déu, o com li vulgueu anomenar, us dona una oportunitat de gaudir de la pura bellesa de la creació, de la perfecció feta animal, del missatge de la vida que se’ns escapa de les mans sense adonar-nos-en. La vida és fràgil, és curta, res no és permanent, tot canvia constantment i acaba per desaparèixer, transformat, però sense tornar enrere. La nostra vida és com un vestit que cada dia perd un tros. Estem de pas, i tenim poc, molt poc temps, per fer alguna cosa bona, per deixar alguna bona llavor, per quelcom que pagui la pena pel món que és la nostra llar.

Carles Serrano Núñez

President de Fòrum d’Advocacia de la Generalitat

baixa


ACTE DE CONCESSIÓ DEL PREMI “JUSTÍCIA DE CATALUNYA” PER A L’ANY 2018

En haver estat determinat el “Dia de la Justícia” a Catalunya per a l’any 2018 (Resolució JUS/3047/2018, de 18 de desembre), el  proppassat divendres 11 de gener de 2019 ha estat celebrada al Palau de la Generalitat, la cerimònia de concessió del “Premi Justícia de Catalunya” per a l’any 2018 (Decret 269/2018, d’11 de desembre), el qual en aquesta ocasió ha estat atorgat a l’Honorable Senyor Carles Mundó i Blanch, qui ha rebut en conseqüència la medalla d’or corresponent.

Al decret citat de concessió del premi es destaca el tancament de la presó Model després de 113 anys de funcionament, la compleció del Codi Civil de Catalunya amb l’aprovació de la llei sobre obligacions i contractes, l’aprovació de la llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme, i la posada en marxa del registre de parelles estables.

Igualment, en la mateixa cerimònia es va procedir a atorgar les medalles d’honor per serveis excepcionals a la justícia i les mencions honorífiques en matèria de justícia a Catalunya, per a l’any 2018 (Resolució JUS/3046/2018, de 18 de desembre).

Les medalles d’honor esmentades van ser atorgades als senyor i les senyores August Gil Matamala, Matilde Aragó Gassiot, Rafael Calderón Fochs, Carme Gil Román, Rosa Torre Lloveras, Luís del Castillo Aragón, Montserrat Raga Marimon, Jesús María Sánchez Garcia, Magda Oranich i Solagran, Eladi Crehuet Serra, Ramon Daví Navarro, i Pascual Ortuño Muñoz.

Les mencions honorífiques indicades van ser atorgades a la Fundació Vicki Bernadet i a les senyores Fàtima Llambrich i Núñez, i Rossi García Ávila.

En aquest acte, tan important per al prestigi de les institucions catalanes i de la seva Administració Pública en la tasca vinculada al món de la justícia, FÒRUM D’ADVOCACIA DE LA GENERALITAT va estar representada mitjançant el seu president, en haver rebut aquest l’honor d’haver estat invitat a l’efecte.

S’adjunten els links amb les disposicions esmentades:

Decret atorgament Premi de la Justícia

Resolució atorgament medalles d’honor/mencions

Resolució determinació Dia de la Justícia

 


JORNADES: “Els animals en el Dret Administratiu” ORGANITZADES PER L’IL.LUSTRE COL.LEGI D’ADVOCATS DE TARRAGONA

L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona organitza, mitjançant la seva Secció de Dret Animal, unes interessants jornades sobre “Els animals en el Dret Administratiu”, els dies 10 i 11 de gener de 2019. Aquestes jornades comptaran amb la participació i la intervenció de professionals del món del Dret i de les Administracions Públiques, que s’ocuparan de diversos temes i problemàtiques relatives als animals, principalment des de la perspectiva del Dret Administratiu. En relació amb això, s’adjunta a continuació informació més detallada.

jornada de dret animal


APROVACIÓ DE L’OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA PARCIAL DE 15.018 PLACES I NOU TEMARI DE COS SUPERIOR

Al DOGC núm. 7775, d’avui dijous 27 de desembre de 2018, ha estat publicat l’ACORD GOV/156/2018, de 20 de desembre, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública parcial per a l’estabilització i consolidació de l’ocupació temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

image_6483441Amb aquest acord, el Govern de la Generalitat ha aprovat l’oferta d’ocupació pública parcial de 15.018 places, amb l’objectiu d’estabilitzar i consolidar l’ocupació temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per al 2017. Aquestes places estan distribuïdes en els cossos i escales de funcionaris i grups i categories de personal laboral consignades en els annexos d’aquest Acord. En relació amb això, l’annex I inclou les places de cossos i escales de funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; l’annex II, les places de grups i categories de personal laboral de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i l’annex III, les places de cossos de personal docent no universitari al servei de la Generalitat de Catalunya.

 

Pel que fa als temes jurídics que cal estudiar per tal de superar les proves selectives corresponents, FÒRUM D’ADVOCACIA DE LA GENERALITAT us informa de què MOLT AVIAT publicarà un nou “Temari de l’oposició per a l’accés al Cos Superior de la Generalitat de Catalunya”, el qual haurà estat confeccionat per professionals diversos del món jurídic de les administracions públiques catalanes, amb l’objectiu de proporcionar un material totalment actualitzat i veritablement solvent per tal de superar les proves indicades.

APROVACIÓ DE L’OFERTA DE 15.018 PLACES


Publicat un  nou volum del  temari d’oposicions d’accés al Cos d’Advocacia de la Generalitat.

Aquest volum relatiu a dret constitucional i estatutari  considerem que pel seu contingut no solament és adequat per l’estudi d’oposicions al Cos d’Advocacia de la Generalitat sinó també per a l’estudi  d’altres d’oposicions de contingut jurídic. Els temes s’han actualitzat d’acord amb les novetats legislatives, jurisprudencials i doctrinals a dia d’avui, si bé via web facilitarem les actualitzacions i novetats respecte dels temes ja publicats.

Aquest volum de Dret constitucional i dret estatutari es troba disponible en versió paper a amazon.es o bé en versió Kindle. En el cas de comprar la versió Kindle aquells interessats podeu dirigir-vos a forumgcat@gmail.com per tal que us facilitem també la versió pdf.

Les autores d’aquest llibre són: Berta Bernad Sorjús (Autora), Anna Maria Burgués Pascual (Autora), Gemma Capdevila Ponce (Autora), Maria Brugués Mitjans Prunera (Autora), Carles Serrano i Nuñez (Autor), Anna Tayadella Prat (Autora), Rosa Maria Díaz Petit(Autora), Albert Gómez Herrero (Autor), Mercè Covas i Bernal (Redactora), Aranzazu Colom Nart (coordinadora).

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: